PvdA, mogen moslima's wel of geen hoofddoek dragen?

Sinds kort is de PvdA tegen de onverdoofde rituele slacht. Ook blijkt de hoofddoek „niet van deze tijd”. Wat moeten wij nu stemmen, vragen Nora Kasrioui en Ceylan Weber.

De PvdA slaat in toenemende mate een rechtse toon aan over religieuze onderwerpen. In navolging van de PVV roept ook de PvdA dat ritueel slachten moet worden verboden en dat de hoofddoek uit de prehistorie komt. Keklik Yücel, de seculiere voorzitter van het Vrouwennetwerk van de PvdA, noemt het de hoogste tijd dat we de hoofddoek van ons afwerpen.

Het is niet aan maternalistische PvdA-vrouwen om aan moslima’s te vertellen hoe zij met hun vrijheden moeten omgaan. Als onze vrijheden worden ingeperkt, laten wij van ons horen. Wij laten ons niet de les lezen – niet door onze broers, niet door onze vaders en in dit geval ook niet door betweterige vrouwen die wel over ons, maar niet met ons willen beslissen.

Volgens Yücel moeten wij de hoofddoek afdoen omdat deze volgens haar „niet van deze tijd is”. Daarmee gaat de voorzitter van het Vrouwennetwerk volledig voorbij aan de emancipatie die ons eigen bewustzijn over onze hoofddoek door de jaren heen heeft doorgemaakt. De uitspraken van de voorzitter zijn een emancipatiepartij onwaardig. Hoe verhoudt dit standpunt zich tot het beginselmanifest van de PvdA, waarin het verheffings- en vrijheidsideaal leidend is, net als het solidariteitsbeginsel? Deze uitspraken miskennen onze jarenlange strijd. Ze tonen aan dat Yücel spreekt zonder kennis van zaken.

Verder roept zij PvdA-leider Job Cohen op om zich uit te spreken tegen de sociale en culturele druk waarvan wij als moslima’s last zouden hebben. Dit is een enorme open deur. Wie is nou niet tegen sociale en culturele onderdrukking? Yücels beledigende uitspraken roepen sterk het beeld op dat onze hoofddoek wordt gebruikt om ook eens ‘stoere PVV-taal’ uit te slaan, met als doel het terugwinnen van de kiezers die de PvdA hebben verlaten.

Wij willen geen gelegenheidspraatjes en gedraai. Wij weten dat je tegenwoordig de meeste media-aandacht krijgt door moslims ervan langs te geven als je een nieuw initiatief uit de grond stampt, zoals het Vrouwennetwerk van de PvdA, maar wij willen geen symboolpolitiek. Wij willen dat ook politici in tijden van crisis hun rug recht houden. Wij willen ritueel geslacht vlees kunnen eten. Moslima’s willen zich kunnen scholen, stageplaatsen en goede banen krijgen en bij gelijke arbeid hetzelfde loon ontvangen.

Dan moet vicevoorzitter Bert Otten van het PvdA-hoofdbestuur tijdens een lezing niet zeggen dat onze partij de hoofddoek „tolereert”. Wij zijn geschrokken van deze uitspraak. Betekent dit dat de PvdA ons bij een volgende stap laat kiezen tussen ons werk of onze hoofddoek en elk moment kan besluiten om de hoofddoek van onze hoofden af te rukken?

De uitspraken van deze PvdA-politici creëren flinke verwarring bij de eigen PvdA-achterban. De vraag die bij moslimkiezers opkomt, is: als de PvdA tegen de hoofddoek en het ritueel slachten is, waarom krijgen allochtone leden in aanloop naar de verkiezingen dan verzoeken om hun moslimneven en -ooms en gehoofddoekte nichten, tantes en vriendinnen te vragen om op de PvdA te stemmen? Het wordt moeilijk om deze inconsistente wijze van handelen te verkopen.

Het geheugen in de politiek is doorgaans van zeer korte duur, maar wij weten nu al dat moslimkiezers deze wisselvallige manier van politiek bedrijven niet zullen vergeten. De hoofddoek en het ritueel slachten raken hen namelijk persoonlijk.

Wij roepen de PvdA daarom op om aan haar kiezers duidelijk te maken waar ze staat. PvdA, laat je moslimleden en moslimkiezers niet in het ongewisse!

Wij willen niet dat allochtonen, moslims en andere sympathisanten ons artikel zouden inlijsten en ons bij de volgende verkiezingen erop zouden afrekenen als we hun – uit overtuiging en liefde voor de partijbeginselen – weer vragen om op de PvdA te stemmen.

Nora Kasrioui is oud-bestuurder van de PvdA. Ceylan Weber is ‘adviseur emancipatie en islam’.