Correcties en aanvullingen

Maarten Hartman

In het foto-onderschrift bij het stuk Ze zijn nu even met hun nevenfuncties bezig (4 mei, pagina 10 en 11) staat een verkeerde fotograaf vermeld. De foto is gemaakt door Maarten Hartman.

Romeinen 12

In het artikel I will, zegt hij. I will, zegt zij (29 april, voorpagina) is een deel van het citaat uit Romeinen 12 onjuist weergegeven. In het stuk staat ‘wees trots’. Dat moet ‘wees niet trots’ zijn, oftewel „wees niet hoogmoedig” (Nieuwe Bijbelvertaling).

Moordwapen Pim Fortuyn

In het bericht Advies: Historisch Museum moet onderdak krijgen in Rijks (3 mei, pagina 3) staat dat het Rijksmuseum het pistool heeft gekocht waarmee Pim Fortuyn is vermoord. Dat pistool is in bewaring bij het Openbaar Ministerie. Het Rijksmuseum is geïnteresseerd om het te zijner tijd in de collectie op te nemen, waarna het, op termijn, en nadrukkelijk alleen in overleg met de familie, zou kunnen worden geëxposeerd.

Geronimo

In het kader bij het artikel CIA wist niet zeker of Bin Laden zich in huis bevond (4 mei, pagina 4) staat dat Apache-leider Geronimo is geboren in 1886. Geronimo leefde van 1829 tot 1909. In 1886 gaf hij zich over aan het Amerikaanse leger.

Operatie tegen Bin Laden

In het artikel Obama liep zondag maar negen holes (3 mei, pagina 8) staat dat president Obama pas zondagavond 1 mei het definitieve bevel gaf tot de operatie tegen Osama bin Laden. Dat bevel had hij al gegeven op vrijdagochtend 29 april. Op zondag 1 mei, tegen vier uur ’s middags Washingtonse tijd, hoorde Obama dat Bin Laden mogelijk was gedood bij de actie. Drie uur later volgde het bericht dat hij zeer waarschijnlijk dood was.

Nettie Frank

De stamboom bij het artikel Of Rosenthal de steun wil terugbetalen (4 mei, pagina 14) vermeldt Sabina Barsam als echtgenote van Saul Rosenthal. Het was Nettie Frank.