Positie Agnes Jongerius 'staat niet op het spel'

Het bestuur van FNV Bondgenoten wijst de oproep af van een aantal kaderleden aan voorzitter Agnes Jongerius van de Vakcentrale FNV om op te stappen. Kaderleden van FNV Bondgenoten hadden die oproep gisteren gedaan uit onvrede over de bereikte onderhandelingsresultaten over een nieuw pensioenstelsel.

Voorzitter Henk van der Kolk van FNV Bondgenoten heeft gisteren gesproken met de opstandige kaderleden, maar liet daarna weten dat wat hem betreft de positie van Jongerius „niet op het spel staat”.

Ook het bestuur van AbvaKabo FNV, na Bondgenoten de één na grootste bond binnen de vakcentrale, heeft geen behoefte aan discussie over de positie van Jongerius, aldus een woordvoerder.

Maandag spreken de voorzitters van de negentien bij FNV aangesloten bonden opnieuw over een nieuw pensioenstelsel. Daarbij komen twee varianten aan de orde. Er is een voorstel dat eind maart door bonden en werkgevers is uitgewerkt in de Stichting van de Arbeid. De hoogte van pensioenuitkeringen wordt in dat voorstel niet gegarandeerd, maar is afhankelijk van schommelingen op de beurzen. Toch biedt dat stelsel meer garanties voor een welvaartsvast pensioen dan het huidige stelsel, zo blijkt uit externe berekeningen.

Het alternatief van Bondgenoten gaat zoveel mogelijk uit van het huidige stelsel, waarbij de hoogte van de pensioenuitkering gegarandeerd blijft. Consequentie daarvan dat de pensioenfondsen een hogere dekkingsgraad moeten hanteren. Daardoor zal er de minder ruimte zijn voor indexatie van de uitkeringen.

AbvaKabo FNV zal dat alternatief van Bondgenoten niet ondersteunen, aldus een woordvoerder. Ook de, qua ledental, derde partij binnen de vakcentrale, de ouderenbond Anbo zal dat alternatief niet steunen.

Onderhandelingen tussen bonden en werkgevers staan onder druk omdat minister Kamp (Sociale Zaken, VVD) al heeft aangekondigd, met eigen wetsvoorstellen te komen als er geen pensioenakkoord tussen de sociale partners tot stand komt.