Opinie

Zeespiegelstijging stijgt weer verder

Een ijsberg bij het eiland Ammassalik, Oost-Groenland (Foto AP)Een ijsberg bij het eiland Ammassalik, Oost-Groenland (Foto AP)

Je zou gemakkelijk kunnen schrikken van het rapport Snow, Water, Ice and Permafrost in the Arctic (SWIPA) van het Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP). En verschillende media doen dat dan ook. De onderzoekers van AMAP stellen dat de zeespiegelstijging tot het einde van de eeuw veel harder gaat dan eerder werd voorspeld. Waardoor aan het einde van de eeuw een stijging mogelijk is van 0,9 tot 1,6 meter.

Het rapport heeft recente onderzoeken bijeengebracht en concludeert dat het smelten van gletsjers in het Arctische gebied veel sneller gaat dan tot nu toe werd voorspeld, wat de stijging zou verklaren.

Hun belangrijkste bevindingen zijn:

• The past six years (2005–2010) have been the warmest period ever recorded in the Arctic.
• There is evidence that two components of the Arctic cryosphere – snow and sea ice – are interacting with the climate system to accelerate warming.
• The extent and duration of snow cover and sea ice have decreased across the Arctic. Temperatures in the permafrost have risen by up to 2 °C.
• The largest and most permanent bodies of ice in the Arctic – multiyear sea ice, mountain glaciers, ice caps and the Greenland Ice Sheet – have all been declining faster since 2000 than they did in the previous decade.
• Maximum snow depth is expected to increase over many areas by 2050, with greatest increases over Siberia. Despite this, average snow cover duration is projected to decline by up to 20% by 2050.
• Changes in the cryosphere cause fundamental changes to the characteristics of Arctic ecosystems and in some cases loss of entire habitats.

Dus melden persbureaus als AP, AFP en Reuters dat volgens een gezaghebbend onderzoek een veel grotere stijging van de zeespiegel te verwachten is en dat meer urgentie nodig is om de problemen aan te pakken. Het rapport zelf is echter nog niet beschikbaar, dat wordt deze week eerst besproken op een wetenschappelijke conferentie in Kopenhagen en daarna aangeboden aan de landen van de Arctic Council, tijdens hun vergadering in Groenland. We moeten het voorlopig doen met de ‘executive summary’ (hier is de pdf te vinden).

Maar daardoor is niet duidelijk op welke onderzoeken de conclusies precies zijn gebaseerd. Dat de afgelopen vijf jaar de warmste in het Arctische gebied zijn die ooit werden gemeten, kan best waar zijn. Dat de permafrost op sommige plaatsten met 2 graden Celsius is gestegen, eveneens. Maar zonder de onderbouwing valt er moeilijk iets over te zeggen.

De uitgelichte ‘key findings’ schetsen een zorgwekkender beeld dan op basis van de iets minder stellige tekst van de samenvatting kan worden geconcludeerd. Dat zou erop kunnen wijzen dat de auteurs of de opdrachtgevers met het rapport ook een ander doel hebben dan het bijeenbrengen van de feiten. Zo staat er:

High uncertainty surrounds estimates of future global sea level. Latest models predict a rise of 0.9 to 1.6 m above the 1990 level by 2100, with Arctic ice making a significant contribution.

Maar wat als het wel waar is?

Paul Luttikhuis
Blogger

Paul Luttikhuis

Buitenlandredacteur Paul Luttikhuis volgt op dit blog nieuws over klimaatverandering. Hij schrijft over sociale en economische gevolgen, over manieren waarop landen zich daarop voorbereiden, over nieuwe wetenschappelijke inzichten en over de onderhandelingen na ‘Parijs’. Regelmatig zullen gastauteurs hun licht laten schijnen op deze thema’s.