Zoon Rost van Tonningen heeft niets misdaan

Grimbert Rost van Tonningen zou moeten zwijgen op 4 mei, vindt F.H Tiethoff (Opinie, 2 mei). Hij heeft 364 dagen per jaar om hierover te spreken, aldus de schrijver. Dit klinkt zeker niet wraakzuchtig, maar het zet de mensen wel weer tegen elkaar op. Kinderen kunnen nooit veroordeeld of beoordeeld worden op de daden van hun ouders. Over zijn vader en moeder kan ik geen verzachtend woord over mijn lippen krijgen, maar om deze man – zeker gezien zijn wereldkundig gemaakte persoonlijke opvatting over het leven van zijn ouders – in onze nationale herdenking zo buitenspel te willen zetten, was voor mij een reden dit jaar geen gehoor te geven aan de uitnodiging voor de herdenking in Wageningen. En dit is dus wat ik precies bedoel. Het zet groepen mensen tegen elkaar op. Daarvoor wil ik waarschuwen. Nogmaals: de spreker Rost van Tonningen heeft in de Tweede Wereldoorlog níéts misdaan en wat aan zijn ouders wordt verweten, heeft hij nooit ontkend. Hij heeft er afstand van genomen.

W.M.A.A. van der Heyden

Malden