'We hebben hem' - maar dan in ruim 1.300 woorden

Ingetogen, indrukwekkend, presidentieel. Zo kwam Obama gister bij velen over.

Maar taalanalyticus Jan Kuitenbrouwer plaatst wat kanttekeningen bij de speech.

Vanavond kan ik het Amerikaanse volk en de hele wereld melden dat de Verenigde Staten een operatie hebben uitgevoerd die een einde heeft gemaakt aan het leven van Osama bin Laden, de leider van Al-Qaeda, een terrorist verantwoordelijk voor de dood van duizenden onschuldige mannen, vrouwen en kinderen.

Bijna tien jaar geleden veranderde de ergste aanval ooit op het Amerikaanse volk een stralende septemberdag in duisternis. De beelden van 9/11 staan in ons nationale geheugen gegrift. Gekaapte vliegtuigen die door een wolkenloze septemberlucht snijden. De Twin Towers die in elkaar zakken. Dikke zwarte rookwolken uit het Pentagon. De wrakstukken van vlucht 93 in Shanksville, Pennsylvania, waar heldhaftige burgers ingrepen en nog meer leed en vernietiging wisten te voorkomen.

Maar de ergste beelden zijn de beelden die de wereld niet te zien kreeg. De lege stoel aan tafel. Kinderen die zonder moeder of vader moeten opgroeien. Ouders die hun kinderen niet meer in de armen kunnen sluiten. Bijna drieduizend medeburgers die van ons zijn weggerukt en een gapend gat in onze harten hebben achtergelaten.

Op 11 september 2001 heeft verdriet het Amerikaanse volk verenigd. Buren stonden elkaar bij, we gaven bloed voor de gewonden. We herbevestigden onze onderlinge band en onze liefde voor onze samenleving en voor ons land. Die dag waren we één grote Amerikaanse familie, tot welke God we ook baden, tot welk ras of etnische groep we ook hoorden. We waren ook verenigd in onze vastberadenheid om ons volk te beschermen en de daders van deze gemene aanval te berechten.

We kwamen er snel achter dat de aanvallen van 9/11 waren uitgevoerd door Al-Qaeda, een organisatie onder leiding van Osama bin Laden, die de VS openlijk de oorlog had verklaard en die erop uit was om onschuldige mensen te doden, in ons land en over de hele wereld. En daarom zijn we ten oorlog getrokken tegen Al-Qaeda, om onze burgers, onze vrienden en onze bondgenoten te beschermen.

De afgelopen tien jaar hebben we, dankzij het niet-aflatende en heldhaftige werk van onze militaire- en terreurspecialisten, enorme vooruitgang geboekt. We hebben terroristische aanvallen weten te voorkomen en de binnenlandse veiligheid weten te versterken.

In Afghanistan hebben we de Talibaan-regering verjaagd die Bin Laden en Al-Qaeda hielp en onderdak bood. Wereldwijd hebben we samengewerkt met onze vrienden en bondgenoten, zodat we talloze terroristen van Al-Qaeda gevangen konden nemen of doden. Onder hen ook terroristen die betrokken waren bij 9/11.

Maar Osama bin Laden wist te ontsnappen en vluchtte de Afghaanse grens over naar Pakistan. Al-Qaeda bleef actief vanuit dat grensgebied en dankzij cellen over de hele wereld.

En daarom heb ik, kort nadat ik aantrad als president, Leon Panetta, directeur van de CIA, opdracht gegeven om het doden of gevangennemen van Bin Laden topprioriteit te maken in onze oorlog tegen Al-Qaeda. Tegelijkertijd bleven we ook bezig om zijn netwerk te verstoren, te ontmantelen en te verslaan.

Vandaag hebben de VS, op mijn bevel, een gerichte actie uitgevoerd tegen die compound in Abbottabad, Pakistan. Een klein team van Amerikanen heeft de actie uitgevoerd met buitengewone moed en kundigheid. Er zijn geen Amerikanen gewond geraakt. Ze hebben alles in het werk gesteld om burgerslachtoffers te voorkomen. Zij hebben Osama bin Laden gedood na een vuurgevecht en zijn lijk meegenomen. [...]

De dood van Bin Laden is het grootste succes ooit in de strijd van ons volk tegen Al-Qaeda.

Maar zijn dood betekent niet het eind van die strijd. Al-Qaeda zal de strijd tegen ons zonder twijfel voortzetten. We moeten en zullen waakzaam blijven, thuis en in het buitenland.

Tegelijkertijd wil ik nogmaals bevestigen dat de Verenigde Staten niet in oorlog zijn met de islam. Nu niet en nooit niet. Net als president Bush kort na 9/11 heb ik duidelijk gemaakt dat onze oorlog niet tegen de islam is gericht. Bin Laden was geen moslimleider. Hij was een massamoordenaar van moslims. Al-Qaeda heeft over de hele wereld talloze moslims vermoord, ook in ons land. Daarom zou iedereen die in vrede en menselijke waardigheid gelooft, zijn verscheiden moeten toejuichen. Door de jaren heen heb ik duidelijk gemaakt dat we zouden optreden in Pakistan als we zouden weten waar Bin Laden was. [...]

Maar ik wil graag onderstrepen dat samenwerking met de Pakistaanse inlichtingendiensten een rol heeft gespeeld bij het vinden van Bin Laden en de compound waar hij zich schuilhield. Bin Laden had tenslotte ook de oorlog verklaard aan Pakistan en aanslagen bevolen tegen het Pakistaanse volk.

Ik heb vanavond gebeld met president Zardari en mijn team heeft gesproken met Pakistaanse collega’s. Ook zij vinden dat dit een goede en historische dag is voor onze beide volkeren. En in de toekomst blijft het van essentieel belang dat Pakistan met ons blijft samenwerken in de strijd tegen Al-Qaeda en zijn filialen.

Het Amerikaanse volk heeft deze strijd niet gewild. Het is op onze weg gekomen na een zinloze slachting onder onze burgers. Na bijna tien jaar van militaire actie, strijd en opoffering, kennen we de kosten van oorlog maar al te goed.

Ik voel de last van al die inspanningen, elke keer als ik, als opperbevelhebber, mijn handtekening moet zetten onder een brief aan een gezin dat een naaste heeft verloren, of een militair in de ogen zie die zwaargewond is geraakt.

Amerikanen begrijpen dus wat oorlog kost. Toch zullen we als land nooit toestaan dat onze veiligheid wordt bedreigd, en alleen maar toekijken als onze mensen worden vermoord. Bij de verdediging van onze burgers, vrienden en bondgenoten zullen we niet aflaten. We zullen de waarden trouw blijven die ons maken tot wie we zijn.

En op een avond als deze kunnen we de gezinnen die naasten hebben verloren zeggen dat recht is geschied.

Vanavond danken we de talloze inlichten- en terreurspecialisten die onvermoeibaar hebben doorgewerkt om dit resultaat te bereiken. Het Amerikaanse volk ziet niet wat ze doen en kent hun namen niet, maar vanavond voelen zij de voldoening van hun werk en het resultaat in hun zoeken naar gerechtigheid.

We danken de mannen die die operatie hebben uitgevoerd. Zij zijn een voorbeeld voor het professionalisme, de vaderlandslievendheid en de ongeëvenaarde moed van hen die ons land dienen. Zij maken deel uit van een generatie die sinds die dag in september de zwaarste last heeft gedragen.

Laat me ten slotte zeggen tegen de mensen die naasten hebben verloren op 9/11 dat we hun verlies nooit hebben vergeten en dat we nooit hebben getwijfeld aan het belang om alles te doen om een nieuwe aanval op ons land te voorkomen.

Laten we vanavond terugdenken aan het gemeenschapsgevoel van 9/11. Ik weet dat dat gevoel soms onder druk heeft gestaan. Maar het succes van vandaag is een bewijs van de grootsheid van ons land en de vastberadenheid van het Amerikaanse volk.

De noodzaak om ons land te beveiligen is nog niet voorbij, maar vanavond toont dat Amerika alles kan als we daartoe besluiten .

Dit is een ingekorte vertaling van de toespraak die president Obama gisterochtend gaf.