Vrouwen en vreemdgaan

Gaan mannen wel vaker vreemd dan vrouwen? Matthijs Hendriks ziet in zijn eigen omgeving namelijk vooral vrouwen die overspelig zijn, terwijl mannen de reputatie hebben. „Volgens mij klopt dat niet”, schrijft hij. „ Met wie gaan al die mannen dan vreemd?”

‘Liefdesprofessor’ Jan Drost, docent filosofie aan de Hogeschool van Amsterdam, heeft geen nauwkeurige cijfers. Hij zegt dat het beeld bestaat dat het de mannen zijn die vaker vreemdgaan. „Maar wat is vreemdgaan?” Het ene stel vindt het goed als je af en toe het bed deelt met een ander, zegt Drost. „Voor een ander is ook verliefdheid zonder lichamelijk contact vreemdgaan.” Volgens Drost zijn de onderzoeken bovendien nooit volledig betrouwbaar. „De essentie van vreemdgaan is tenslotte dat je het niet aan de grote klok hangt.”

Wel zijn er theorieën die het verschil tussen mannen en vrouwen zouden moeten verklaren: de gangbare biologische verklaring is dat mannen hun zaad willen verspreiden, legt Drost uit, om zoveel mogelijk nakomelingen te krijgen. En vrouwen zouden meer behoefte hebben aan een man die blijft en helpt met de zorg voor de kinderen. „Maar of dat nu het hele verhaal is?”

Sociaal-demograaf Jan Latten van het CBS heeft geen cijfers over vreemdgaan, wel vraagt het bureau stellen die uit elkaar zijn naar de reden van hun scheiding. De meest genoemde: ‘iemand anders in het spel’ of ‘op elkaar uitgekeken’ – en Latten veronderstelt dat die twee redenen vaak samenhangen. Mannen geven dat antwoord in 54 procent van de gevallen, bij vrouwen is dat 43 procent. Uit die cijfers zou je kunnen concluderen dat vreemdgaan vaak voorkomt, maar niet hoe vaak en ook niet of mannen vaker vreemdgaan dan vrouwen.

Nog een verklaring waarom vreemdgaan vermoedelijk vaak voorkomt, volgens Latten: vrouwen hebben een andere rol gekregen in de samenleving. „Er zijn meer contacten tussen mannen en vrouwen dan vroeger, omdat de vrouw niet meer automatisch thuisblijft als huisvrouw.” De ontmoetingskansen worden groter zegt Latten. „En ook de kans dat je kunt vergelijken en gaat nadenken over je eigen relatie. Heb ik wel de juiste keuze gemaakt?”

Lineke Nieber