Kamer voor rem op aftrek rente voor bedrijven

Staatssecretaris Weekers (Financiën, VVD) weet zich verzekerd van brede steun in de Tweede Kamer bij zijn plan investeringsmaatschappijen aan te pakken. De praktijk om bedrijven bij een overname met veel leningen op te zadelen en daardoor veel rentekosten fiscaal af te trekken moet volgens de meeste partijen snel beëindigd worden.

Weekers zal in het najaar met uitgewerkte plannen komen om de overnameconstructies in te dammen. Op dit moment lijden bedrijven als Hema, kabelbedrijf Ziggo of afvalverwerker Van Gansewinkel verlies als gevolg van de hoge financieringslasten. Zij betalen daardoor niet of nauwelijks vennootschapsbelasting.

Het kabinet beoogt met de maatregelen 165 miljoen euro per jaar te besparen en dat via een lager tarief vennootschapsbelasting aan het bedrijfsleven terug te geven.

Zelfs een overgangsregime zou volgens een meerderheid van de Kamer niet nodig zijn. „De meeste partijen hadden dit al in hun verkiezingsprogramma’s staan”, zegt Pieter Omtzigt van het CDA. „En normale bedrijven die op een normale manier een overname hebben gepleegd zullen hier geen last van hebben. Er wordt juist oneerlijke competitie mee ingedamd. Waarom moet een keurig familiebedrijf als Blokker wel vennootschapsbelasting betalen en de Hema niet? Dat unfaire voordeel wordt straks weggehaald.”

Weekers moet zijn plannen nog uitwerken. Verwacht wordt dat het straks moeilijker wordt om rentelasten af te trekken als het gaat om leningen van de aandeelhouder. Veel bedrijven sloten in het verleden leningen af bij hun investeringsmaatschappij tegen relatief hoge tarieven. „Daarmee is het een verkapte winstuitkering aan de aandeelhouders waarbij de Belastingdienst meebetaalt”, zegt Omtzigt.

Juist bedrijven die bovenmatig veel leningen hebben, zullen volgens Weekers hun betaalde rente niet volledig meer kunnen aftrekken. Waar de staatssecretaris de grenzen legt is nog onduidelijk. Dat zal dit najaar duidelijk moeten worden.

Einde aan riante aftrek schulden bij overnames: pagina 29