Hiep hiep...boerka!

Het was een felicitatie van op de kop af 140 tekens, maar je zou een bibliotheek kunnen volschrijven over de betekenis ervan.

Op de dag dat de PvdA haar 65-jarige bestaan vierde, twitterde Geert Wilders: ‘Gefeliciteerd Job met de 65e verjaardag van de PvdArabieren. Jullie gaven NL massa-immigratie en importeerden velen kanslozen en criminelen.’

Hiep hiep...boerka!

In deze ene tweet zit alles wat de PVV tot politieke grootmacht heeft gemaakt. Dat begint al bij het feit dat hij niet áán de ontvanger gericht is (@JobCohen), maar over diens hoofd de wereld in wordt getoeterd (‘Gefeliciteerd Job!’). Dan volgt, geheel volgens schema, de genadeloze framing van de vijand (‘PvdArabieren’), de groteske overdrijving van het probleem (‘massa-immigratie’), de wijsvinger naar de boosdoener (‘Jullie gaven’), de toevoeging van een complot (‘importeerden’), afgemaakt met een anti-intellectualistisch taalfoutje (‘velen’) en een uitheemse zondebok (‘kanslozen en criminelen’).

Let the retweets begin.

De consensus die zich al gauw op diverse fora vormde (‘Subtiel is anders, maar hij heeft wel een punt’) toont aan dat er tegenwoordig maar weinig woorden nodig zijn om aan flagrante geschiedsvervalsing te doen.

In de periode dat de meeste Turkse en Marokkaanse gastarbeiders naar Nederland kwamen, tussen 1958 en 1970, is de KVP (later CDA) samen met de VVD praktisch onafgebroken aan de macht geweest. De opvatting dat deze door werkgevers omarmde goedkope werkkrachten niet hoefden te integreren omdat ze na de wederopbouw toch weer terug zouden keren naar hun vaderland, werd unaniem gedeeld. Het waren daarna de christen-democraten die pal stonden voor hun recht op gezinshereniging. En het was tot slot de oliecrisis die als eerste deze laagopgeleide arbeiders onbedoeld de bijstand in joeg.

Pas toen de ‘puinhopen’ gevormd waren, kwam de PvdA weer in beeld. Hun kan je hoogstens nalatigheid bij het opruimen verwijten. Met de multiculturele bezem onder het tapijt, werd toen het devies. Dat was vooral heel dom met de wijsheid achteraf. Maar ja, probeer dat maar eens in 140 tekens uit te leggen.

Rob Wijnberg