Doden van Osama is een gerechtvaardigde actie

Ze hebben hem. Bijna tien jaar nadat vliegtuigen zich door de Twin Towers in New York en het Pentagon nabij Washington boorden. Terreuraanslagen die de wereld, de Verenigde Staten in het bijzonder, op haar grondvesten deed schudden. Die de orde veranderden, de euforie beëindigden over een gewonnen Koude Oorlog. Er was de wereld van vóór 9/11 en er is de wereld van ná 9/11.

The War on Terror werd, als reactie, in 2001 uitgeroepen door president George W. Bush. In deze strijd sneuvelde zondag de meest beruchte vijand: Osama bin Laden. Gedood, in Pakistan, door Amerikaanse militairen. Zijn voorspelling, ook van tien jaar geleden, is uitgekomen: „Amerika zal mij niet levend in handen krijgen.” Gelet op de actie die elitetroepen hebben uitgevoerd, was dat ook niet meer de intentie van de Verenigde Staten. De Amerikanen hebben Bin laden na een vuurgevecht gedood, liet president Barack Obama weten.

De bange vraag die zich nu opdringt, is of ook die andere voorspelling van Bin Laden van destijds zal uitkomen: „Ik kan worden geëlimineerd, maar mijn missie niet.” Dat de Amerikanen gisteren in begrijpelijke vreugde uitbarstten, was voor de president terecht geen reden om die realiteit te negeren. Al-Qaeda, de terreurbeweging waarvan Bin Laden nog vooral het symbool was, zal doorgaan met het voorbereiden van aanslagen, juist nu misschien wel in verhevigde mate. Of anders de Talibaan wel, of andere terreurgroepen. Waakzaamheid blijft dus geboden, in de VS en elders. De strijd tegen terreur is niet voorbij zolang de terreur voortduurt.

Het elimineren van Osama Bin Laden kan worden getypeerd als ‘second best’. De koninklijke weg was gevangenneming en berechting geweest. Hij is dan wel de bekendste, maar zeker niet de eerste terroristenleider die op deze wijze zijn strijd met de dood moet bekopen. En vast niet de laatste.

De Amerikanen opereren in Pakistan, Afghanistan en ook Libië met onbemande, op afstand bestuurbare vliegtuigjes, drones. Ze worden gebruikt om doelgericht te doden.

Het effectief uitschakelen van de vijand is een strategie in elke oorlog. Dus ook in de War on Terror. Hoe betreurenswaardig ook, er zijn situaties waarin de beginselen van een rechtsstaat niet steeds de hoogste prioriteit kunnen hebben. Soms heiligt het doel de middelen, bijvoorbeeld als dat doel is om (meer) terreur te voorkomen en daarmee de dood van onschuldige slachtoffers. Zoals de 3.000 burgers uit de Verenigde Staten en tientallen andere landen, die op 11 september 2001 bij de aanslagen omkwamen.

Wat de dood voor Osama bin Laden voor gevolgen heeft, is onzeker. Maar het lijdt geen twijfel dat uit naam van een levende Bin Laden meer bloedvergieten zou zijn gevolgd. De actie van de Amerikanen mag daarom als gerechtvaardigd worden beschouwd.