Nee, het Afrikaans is toch echt een autochtone taal

Saskia Visser slaat in haar ingezonden brief van 27 april de plank mis. Zij stelt dat het Afrikaans in Zuid-Afrika als een allochtone taal moet worden gezien, te vergelijken met het Turks en Arabisch nu in Nederland. Afrikaans is echter een autochtone taal. De stamvaders van de Afrikaners kwamen in de zeventiende eeuw vanuit het zuiden Zuid-Afrika binnen, ongeveer in dezelfde tijd dat bantoestammen als de Xhosa’s en de Zoeloes vanuit het noorden Zuid-Afrika binnentrokken. Hoewel blank kunnen de Afrikaners dan ook met recht als een autochtone bevolkingsgroep worden gezien. En dat maakt de slechte behandeling nu in Zuid-Afrika van de Afrikaners en hun taal en cultuur des te pijnlijker.

Peter Bouma

Lunteren