Meerderheid Nederlanders tegen dubbele nationaliteit

Ruim 60 procent van de Nederlanders is tegen een dubbele nationaliteit, dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In Nederland wonen ruim 1,1 miljoen Nederlanders die ten minste nog één andere nationaliteit bezitten.

Andere nationaliteit opzeggen bij krijgen van Nederlands paspoort naar leeftijd, 2010Andere nationaliteit opzeggen bij krijgen van Nederlands paspoort naar leeftijd, 2010

  • Onder de tegenstanders zijn vooral lager opgeleiden en 45-plussers.
  • Een kwart vindt dat bij het verkrijgen van een Nederlands paspoort het andere paspoort niet hoeft te worden afgestaan.
  • In de leeftijdsgroepen tot 45 jaar vindt grofweg de helft dat bij het verkrijgen van een Nederlands paspoort afstand gedaan moet worden van de andere nationaliteit.
  • Bij de hogere leeftijdsgroepen ligt dit tussen de 65 en 70 procent.
  • Van de niet-westerse allochtonen vindt 60 procent dat meer nationaliteiten moet kunnen. Slechts 28 procent is tegen dubbele paspoorten.

Politici en dubbele nationaliteit

70 procent vindt dat ministers geen dubbele nationaliteit mogen hebben, 18 procent vindt van wel. Van de huidige bewindslieden heeft alleen staatssecretaris van Volksgezondheid Marlies Veldhuijzen van Zanten (CDA) twee nationaliteiten. Ze is ook Zweeds. Ook het PVV-Statenlid in Gelderland Petra Kouwenberg heeft twee paspoorten. Dat is opvallend, want de PVV is fervent tegenstander van een dubbel paspoort. Kouwenberg heeft naast een Nederlands document een Turks paspoort. Begin april zette zij een procedure in gang om van haar Turkse paspoort af te komen.

  • Met uitzondering van GroenLinks en de PvdA is bij alle politieke partijen de meerderheid het eens met de stelling dat ministers geen dubbele nationaliteit mogen hebben. Van de PvdA-stemmers steunt 46 procent de stelling en is 35 procent tegen.
  • Negen van de tien PVV-kiezers zijn tegen een dubbel paspoort voor ministers en ongeveer driekwart van de stemmers op de VVD, het CDA, en de ChristenUnie.
  • 40 procent van de GroenLinks-stemmers is tegen een dubbel paspoort voor ministers, 41 procent niet.