Geachte heer Huijbers,

opinext@nrc.nl

Als voorzitter van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie maakt u bezwaar tegen de plannen van minister Kamp, die vanaf 1 juli strenger wil gaan toetsen op het verstrekken van werkvergunningen aan Bulgaren en Roemenen. U vreest dat dit zal leiden tot een tekort aan arbeidskrachten: werk voor 2.000 personen.

Mocht de minister niet van gedachten veranderen, zoals wij hopen, dan zult u op een andere manier aan arbeidskrachten moeten komen. Nu schrijft de wet al voor dat u eerst hier moet zoeken naar werknemers alvorens u mensen uit Bulgarije of Roemenië hierheen haalt, dus laten wij u daarbij helpen.

De economische crisis heeft er voor gezorgd dat het aantal mensen in de bijstand is toegenomen. Op dit moment telt Rotterdam er maar liefst 34.305. Veel van deze mensen zitten nog maar kort in de bijstand en velen willen graag aan de slag. Wij zijn er van overtuigd dat wij, samen met u en onze Sociale Dienst, 2.000 arbeidskrachten kunnen vinden voor het werk dat gedaan moet worden.

Wij weten dat u vreest dat mensen uit de bijstand ongemotiveerd zijn. Die vrees delen wij niet met u, maar laten wij u geruststellen. Wanneer u, na gezamenlijke selectie, 2.000 mensen uit onze bijstand aan het werk zet, zal de gemeente Rotterdam er op toezien dat zij het werk goed doen. Mocht dit onverhoopt in een enkel geval niet zo zijn, dan is een telefoontje voldoende. De gemeente kan dan maatregelen nemen en eventueel zelfs de uitkering intrekken en een andere kandidaat sturen.

Wij hopen dat u ingaat op dit aanbod om in uw arbeidsbehoefte te voorzien. Indien u dat doet, zal de eerste busrit met arbeidskrachten door Leefbaar Rotterdam vergoed worden.

Met vriendelijke groet,

Marco Pastors en Maarten Struijvenberg

Gemeenteraadsleden namens Leefbaar Rotterdam