Fraude in zorg: 6 mln

De fraude wordt ingewikkelder en is daarom moeilijker op te sporen.

Zorgverzekeraars hebben over het afgelopen jaar 366 fraudegevallen opgespoord. In totaal werd er voor 6,2 miljoen euro gefraudeerd door zorgaanbieders, verzekerden en derden, zo blijkt uit de jaarlijkse inventarisatie van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Gemiddeld ging het om ruim 17.000 euro per fraudegeval.

Zorgverzekeraars Nederland zegt dat fraudegevallen steeds ingewikkelder worden, waardoor het veel tijd en geld kost om ze uit te zoeken. Er is pas sprake van fraude als kan worden bewezen dat de declaratie opzettelijk onterecht is ingediend.

De fraude onder zorgaanbieders is voornamelijk aangetroffen in de mondzorg, bij paramedici en bij de ambulancezorg, hulpmiddelen en het persoonsgebonden budget. Volgens de zorgverzekeraars hebben zij door hun controle- en fraudebeleid in totaal 113 miljoen euro bespaard.

Overigens lijkt de fraude in de zorg af te nemen. Er werden minder vermoedens van fraude onderzocht, minder fraudes vastgesteld en het gemiddelde fraudebedrag was lager dan in voorgaande jaren. In 2009 ging het nog om 7,5 miljoen euro aan declaraties die opzettelijk onjuist waren ingediend bij 383 fraudegevallen. Het gemiddelde fraudebedrag bedroeg toen 19.540 euro. (Novum)