Centrale opslag van vingerafdrukken voorlopig stopgezet

Het kabinet stopt voorlopig met de centrale opslag van vingerafdrukken uit het biometrisch paspoort.

Minister Donner (Binnenlandse Zaken, CDA) heeft de Tweede Kamer vanmiddag een brief gestuurd waarin hij vaststelt dat „identiteitsvaststelling” met behulp van een gescande vingerafdruk te vaak fout gaat. Hij schrijft dit toe aan de „beperkte voortgang van de technische ontwikkeling”. Daardoor is de database in de praktijk onbruikbaar.

Nederlanders die een nieuw paspoort aanvragen, krijgen sinds september 2009 een reisdocument met een chip waarop biometrische gegevens worden opgeslagen. Daarvoor zijn ze onder meer verplicht vingerafdrukken af te staan. Hiermee voert de Nederlandse overheid een Europese afspraak uit. Het vorige kabinet besloot deze vingerafdrukken bovendien centraal op te slaan. Daardoor zouden de gegevens ook voor opsporing kunnen worden gebruikt.

Tijdens een debat in de Tweede Kamer, twee maanden geleden, bleken VVD, PvdA en PVV, eerder voorstanders van de centrale opslag van gegevens, er grote twijfel over te hebben. Ze vroegen zich af of het wel mogelijk is die data veilig op te slaan. Ook zijn er zorgen over verkeerd gebruik van de gegevens door de overheid.

In zijn brief gaat Donner niet mee met deze principiële bezwaren. Hij schrijft: „Voor de toekomst blijft de vorming van een centrale reisdocumentenadministratie het doel.” Zijn besluit voorlopig te stoppen met de centrale opslag van biometrische gegevens is enkel ingegeven door de gebrekkige kwaliteit van de gescande vingerafdrukken.

De minister komt de critici van de opslag van biometrische data wel op een andere manier tegemoet. Hij schrijft dat hij de Nederlandse identiteitskaart een andere wettelijke status wil geven, „waardoor het mogelijk is om, anders dan voor het paspoort, eigen afwegingen te maken omtrent het digitaal opslaan van gegevens in het document”.

Nu heeft de identiteitskaart nog dezelfde status als een paspoort. Dat betekent dat ook bij de aanvraag van een identiteitskaart biometrische gegevens moeten worden afgestaan. Als de identiteitskaart straks een eigen wettelijke status heeft, kunnen burgers kiezen of ze een reisdocument willen waarvoor opslag van vingerafdrukken vereist is. De identiteitskaart is alleen bruikbaar binnen de Europese Unie.