Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Beeldende kunst

Bij een beschaving hoort kunst

22-04-2011, Amsterdam. Rozalie Hirs. Foto Bas Czerwinski
22-04-2011, Amsterdam. Rozalie Hirs. Foto Bas Czerwinski

Rozalie Hirs (46)Dichter en componist

„Ik heb met drie bevriende componisten het Manifest voor een nieuw kunstbegrip geschreven. We konden ons niet vinden in de manier waarop er in de politiek wordt gesproken over kunst. Dat gaat steeds in markttermen, alsof kunst een product is waarvoor afnemers moeten worden gezocht. Wij herkennen ons niet in dat beleidsjargon. Het moet weer gaan over kunst zelf, over wat kunst is en vermag.

„Kunst kan een ervaring geven die je leven kan veranderen. Kunst zet je aan het denken over identiteit en hoe mensen samenleven. Kunst is magisch. Een bloeiende samenleving heeft levende kunst nodig, dingen die op dat moment gemaakt worden, die de samenleving voortstuwen zonder geldelijk gewin.

„De waarde van kunst kun je niet afmeten aan het aantal bezoekers. Bij Bachs premières zaten soms niet meer dan vijftig mensen in de zaal en toch wordt hij nu tot de grootste componisten gerekend.

„Voor vernieuwende kunst is vaak relatief weinig publiek, er zitten gemiddeld tweehonderd mensen in de zaal bij een hedendaagse muziekconcert. Maar de reacties van het publiek zijn vaak heel indrukwekkend. Je schrijft en componeert het voor deze mensen.

„Dit kabinet heeft geen visie op de waarde van kunst. Bij een beschaving hoort kunst, evenals onderwijs en zorg voor zieken en sociaal zwakkeren.”