Advocaat Sahar wil opnieuw naar rechter

De advocaat van het Afghaanse meisje Sahar, Paul Stieger, dreigt opnieuw naar de rechter te stappen. Hij wil zo de beloofde, maar vooralsnog uitblijvende verblijfsvergunning voor het meisje afdwingen. Dat schrijft hij vandaag in een opiniestuk voor Rondom 10.

Het televisieprogramma besteedt vanavond aandacht aan het Nederlandse asielbeleid. Minister voor Immigratie en Asiel Gerd Leers (CDA) besloot eerder deze maand toch een verblijfsvergunning te geven aan het Afghaanse meisje Sahar en haar familie. Waarom dan weer dreigen met een rechtzaak? Stieger schrijft:

Inderdaad heeft de Minister, de heer Leers, via een persconferentie vrijdag twee weken geleden, laten weten dat er een verblijfsvergunning zal worden verleend. Sahar en ondergetekende, haar advocaat, moesten dit via de media vernemen. In de week na de toezegging door de minister heb ik getracht de landsadvocaat en de IND te bewegen de verblijfsvergunning zo snel mogelijk te verlenen. Dit is natuurlijk belangrijk voor Sahar en haar gezin: de definitieve bevestiging dat zij mogen blijven en de voorwaarde om in Nederland verder te kunnen, een einde aan een zenuwslopende periode.

Zolang de papieren niet geregeld zijn, is het moeilijk voor Sahar om haar leven hier voort te zetten:

De schriftelijke vergunning is een vereiste voor het zoeken naar huisvesting, werk, scholing etc. Helaas reageerde de landsadvocaat niet (behoudens het bericht dat het hoger beroep was ingetrokken) en gaf de IND - na aandringen van mijn kant - pas afgelopen donderdag aan dat er voorlopig niets op papier komt.

Stieger maakt de gang naar de rechter opnieuw als de zaak nu niet binnen twee weken in orde is. Volgens hem wil de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) eerst het beleid voor verwesterde Afghaanse meisjes als Sahar op papier zetten en aan de Tweede Kamer voorleggen. Pas daarna behandelt de IND de zaak van Sahar en andere vergelijkbare gevallen.