Veel meer salaris voor de commissaris

In alle ophef over beloningen valt een groep minder op: de commissarissen. Ook zij gaan er flink op vooruit, bijvoorbeeld bij Heineken.

Ook bij de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Heineken was ‘de bezoldiging van de raad van bestuur’ gisteren het meest besproken agendapunt. Vooral de vaste bezoekers van aandeelhoudersvergaderingen, beleggersclubs als de VEB en de VDBO, hadden veel kritiek. En vakbond FNV Bondgenoten schreef kort tevoren nog een open protestbrief. Toch werd de salarisverhoging van de Raad van Bestuur met ruim 80 procent van de stemmen aangenomen.

Volgens president-commissaris Kees van Lede (ex-AkzoNobel, ex-VNO) behoeft het beloningsbeleid van de bierbrouwer een grondige revisie, omdat dat eigenlijk sinds 2005 niet is gebeurd. Sindsdien is het concern wel veel en veel groter geworden (omzet van een kleine 11 naar ruim 16 miljard euro; nettowinst van 840 miljoen naar ruim 1,4 miljard euro en bijna een verdubbeling van de beurswaarde tot 21,1 miljard euro). „Heineken speelt een veel grotere rol binnen de AEX-index”, doceerde Van Lede zijn aandeelhouders. „We staan nu na Shell en Unilever op de derde plek. We zijn groter dan Philips en Akzo.” Hij rekent financiële instellingen niet mee.

Bovenal, zo stelde de voorzitter, is Heineken veel internationaler geworden. Na twee majeure overnames in Mexico en Engeland, haalt het concern nu tweederde van zijn omzet buiten de landsgrenzen.

De vaste beloning van de tweekoppige hoofddirectie stijgt daarbij overigens licht of niet; het zijn vooral de potentiële bonussen die in de toekomst flink kunnen oplopen. De VEB verwacht dat topman Van Boxmeer de bonus kan stijgen tot 6 miljoen euro – waar diens vaste salaris net boven het miljoen uitkomt.

Naast de beloningsvoorstellen voor de raad van bestuur werd gisteren de bezoldiging van de raad van commissarissen nog veel forser naar boven bijgesteld. Ook dat was in jaren niet gebeurd, zei Van Lede. Met de groei en internationalisering van het concern was ook voor de hen het werk „enorm” veel drukker geworden. Een commissaris besteedde gemiddeld wel vijf of zes dagen per maand aan de toezichthouderrol. Het vaste honorarium voor een ‘gewone’ commissaris stijgt met ruim 33 procent tot 45.000 euro; de voorzitter gaat 50 procent omhoog tot 90.000 euro. Los daarvan krijgen de tien toezichthouders bij Heineken nog een aparte vergoeding voor het werk dat zij doen binnen de verschillende subcommissies van de raad. De voorbereidingscommissie, die besluiten van de raad van commissarissen voorbereid, is kennelijk het meest arbeidsintensief. De leden daarvan krijgen 45.000 euro.

Alles bij elkaar geeft Heineken met ingang van dit jaar bijna een miljoen euro uit aan zijn commissarissen, een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Gewone leden, als voormalig Vendex-topman Jan Michiel Hessels en SHV-telg Annemiek Fentener van Vlissingen, verdienen tussen de 70.000 en 80.000 euro. Voor Heineken-schoonzoon Michel de Carvalho loopt het op tot 130.000 en voor president-commissaris Van Lede 160.000 euro.En dat voor 10 tot 25 vergaderingen per jaar.