Opstelten: korpschefs betalen terug

Vijf korpschefs of hun plaatsvervangers die te hoge vergoedingen hebben ontvangen, zullen geld terugbetalen. Dat heeft minister van Veiligheid en Justitie Opstelten (VVD) gisteren aan de Tweede Kamer geschreven.

In de brief worden geen namen genoemd. Volgens onderzoek van deze krant gaat het om Wim van Vemde (korpschef Gooi en Vechtstreek), Bryan Rookhuijzen (korpschef Limburg Noord), zijn plaatsvervanger Henk Boland, Gerard Huijser van Reenen (korpschef Zaanstreek-Waterland) en zijn plaatsvervanger Joop de Schepper. Zij zijn niet bereikbaar voor commentaar.

Eerder deze maand maakte Opstelten bekend dat in 2008 en 2009 aan zeven personen in de politietop in totaal acht toelagen zijn uitgekeerd die hij niet te rechtvaardigen achtte. Het ging in vijf gevallen om te hoge representatietoelagen, in één geval om een te hoge vergoeding voor kinderopvang en bij twee toekenningen om een huurvergoeding en compensatie voor belastingheffing.

Na gesprekken tussen de minister en de betrokkenen is afgesproken dat bovengenoemde vijf korpschefs te hoge representatievergoedingen zullen terugbetalen. Daarmee „tonen zij zich bewust van de positie die zij binnen de politie bekleden en wordt blijk gegeven van het grote belang van een integere politie, in woord, daad en uitstraling”, schrijft Opstelten aan de Tweede Kamer.

De te hoge vergoeding voor kinderopvang is door Opstelten kwijtgescholden. Hij vindt dat „het korpsbelang zwaarder woog dan de juridische context van een toekenning”.

D66-Kamerlid Magda Berndsen, oud-korspchef in Friesland, had al aangekondigd een bedrag van „ongeveer 20.000 euro” terug te betalen. Het korps betaalde jarenlang een huurappartement voor Berndsen, plus de belasting die zij over dit ‘loon in natura’ moest betalen.

Volgens documenten van het regiokorps Friesland die deze krant heeft ingezien, is ten behoeve van Berndsen ruim 40.000 euro aan vergoedingen betaald die volgens Opstelten niet te rechtvaardigen zijn. D66 wil niet reageren op de vraag waarom Berndsen slechts de helft van dat bedrag wil terugbetalen.