Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politie, recht en criminaliteit

Namen bekend van korpschefs die te hoge vergoeding ontvingen

De vijf (plaatsvervangend) korpschefs die te hoge vergoedingen kregen zijn Wim van Vemde (korpschef Gooi en Vechtstreek), Bryan Rookhuijzen (korpschef Limburg Noord), zijn plaatsvervanger Henk Boland, Gerard Huijser van Reenen (korpschef Zaanstreek-Waterland) en zijn plaatsvervanger Joop de Schepper.

Dat blijkt uit onderzoek van NRC Handelsblad. De vijf zullen het te veel ontvangen geld terugbetalen, zo maakte minister van Veiligheid en Justitie Opstelten (VVD) gisteren bekend aan de Tweede Kamer. In die brief werden geen namen genoemd. De betrokken politiebazen waren niet bereikbaar voor commentaar.

Het ging om meer dan vijf gevallen

Eerder deze maand maakte Opstelten bekend dat in 2008 en 2009 aan zeven personen in de politietop in totaal acht toelagen zijn uitgekeerd die hij niet te rechtvaardigen achtte. Het ging in vijf gevallen om te hoge representatietoelagen, in één geval om een te hoge vergoeding voor kinderopvang en bij twee toekenningen om een huurvergoeding en compensatie voor belastingheffing. “Dergelijke vergoedingen schaden de integriteit en daarmee het aanzien van het politieambt” vond Opstelten.

Na gesprekken tussen de minister en de betrokkenen is afgesproken dat bovengenoemde vijf korpschefs te hoge representatievergoedingen zullen terugbetalen. Daarmee “tonen zij zich bewust van de positie die zij binnen de politie bekleden en wordt blijk gegeven van het grote belang van een integere politie, in woord, daad en uitstraling”, schrijft Opstelten aan de Tweede Kamer.

De te hoge vergoeding voor kinderopvang is door Opstelten kwijtgescholden. Hij vindt dat “het korpsbelang zwaarder woog dan de juridische context van een toekenning”.

Twee onterechte toelagen voor Berndsen

D66-Kamerlid Magda Berndsen, oud-korspchef in Friesland, had al aangekondigd een bedrag van “ongeveer 20.000 euro” terug te betalen. Het korps betaalde jarenlang een huurappartement voor Berndsen, plus de belasting die zij over dit ‘loon in natura’ moest betalen.

Volgens documenten van het regiokorps Friesland die NRC heeft ingezien, is ten behoeve van Berndsen ruim 40.000 euro aan vergoedingen betaald die volgens Opstelten niet te rechtvaardigen zijn. D66 wil niet reageren op de vraag waarom Berndsen slechts de helft van dat bedrag wil terugbetalen.

Vanmiddag in NRC Handelsblad: hoe Opstelten de korpschefs onder druk zette. Ook te lezen in de digitale editie vanaf 15:30 uur.