Mishandelingen vaak niet gemeld

De voetbalwereld is positief over het actieplan van minister Schippers tegen geweld op het veld. „Een steun in de rug.”

De voetbalbond KNVB krijgt steun van minister Edith Schippers (VWS) in de strijd tegen het geweld op de voetbalvelden. „Dit sluit aan bij de zwaardere straffen tegen geweldplegers die wij in de taskforce van de KNVB hebben voorgesteld”, zegt voorzitter Michael van Praag. „Hopelijk kunnen de plannen al volgend seizoen worden uitgevoerd.”

Een woordvoerder van de bond zegt de aanbevelingen van Schippers als een „steun in de rug” te beschouwen. Er wordt nog juridisch onderzocht of het ook mogelijk is dat sportverenigingen of tuchtcommissies aangifte kunnen doen bij de politie, in plaats van het slachtoffer. „In de praktijk blijkt dat individuen hierin nogal terughoudend zijn”, aldus de woordvoerder.

Vorig seizoen werden in het amateurvoetbal 241 scheidsrechters gemolesteerd, dertien keer meer dan het seizoen ervoor. In totaal werden 2.719 duels gestaakt. In werkelijkheid is dit waarschijnlijk een topje van de ijsberg.

De cijfers van de KNVB geven een vertekend beeld, stelde Johan Dollekamp, voorzitter van de COVS, de belangenvereniging van scheidsrechters, vorig jaar in deze krant. „De bond wordt flink belazerd. Op laag niveau, waar elk weekeinde ruim 26.000 wedstrijden onder leiding staan van clubscheidsrechters, worden excessen niet regelmatig gerapporteerd. Het is uitzonderlijk dat in de reserveklassen molestaties van scheidsrechters worden doorgegeven.” Clubscheidsrechters worden vaak als „matennaaier” aangemerkt en geven kaarten niet door of doen geen aangifte. Dit laatste wordt door de KNVB ontkend.

In het actieplan van Schippers, dat de naam ‘Naar een veilig sportklimaat’ heeft gekregen, staat dat strafbepalingen, registratie en uitsluitingen verder worden aangescherpt. In maart maakte een taskforce van de KNVB, onder leiding van Van Praag, in een plan van aanpak bekend dat op mishandeling van arbitrage en officials in het amateurvoetbal voortaan een straf komt te staan van 36 maanden schorsing, in plaats van minimaal zeven, tot zelfs royement. Collectieve bedreigingen op de amateurvelden tegenover arbitrage of officials worden volgens de aanbevelingen van de taskforce straks bestraft met vijf punten in mindering en driehonderd euro boete tot en met verwijdering uit de competitie.

In het betaald voetbal, stelt minister Schippers voor, zullen betrokken partijen voor de aanvang van de wedstrijd een ‘pre-match-briefing’, „waarbij de wedstrijdleiding, aanvoerders en coaches met elkaar kennis maken, bijzonderheden doornemen en nog eens helder afspreken wat er niet op het veld wordt getolereerd”. De eerste divisie experimenteerde hier al mee. Van Praag is er voorstander van dat er ook in de hogere klassen van het amateurvoetbal dergelijke briefings komen. „Het vergt extra organisatie, maar ik probeer al jaren dit in te voeren.”