Ik had Cruijff uitgelachen

Ik ben nog nooit zo’n flutrapport tegengekomen als het Rapport Technisch Platform, oftewel het rapport-Cruijff. Het is volstrekt onduidelijk wat is onderzocht, waarom en hoe. Een analyse ontbreekt waarom Ajax ‘slecht’ zou presteren en wat de criteria voor goed of slecht zouden zijn.

Het rapport richt de aandacht meteen en vrijwel uitsluitend op de jeugdopleiding. Die zou geen ‘schuld’ hebben, maar wel de sleutel tot verandering zijn. Het rapport geeft hiervoor geen argumenten. De gepresenteerde oplossingen zijn simpel – een herschikking van het personeel dat verantwoordelijk is voor de opleiding (wat neerkomt op ontslagen), de oprichting van een ‘Technisch Geweten’, verantwoordelijk voor het opstellen en bewaken van normen, en meer individuele training. Het rapport geeft geen argumenten waarom deze oplossingen zouden leiden tot betere prestaties van het eerste team. Het bevat ook geen informatie waarom een deel van het zittende personeel niet zou passen in de voorgestelde opzet. Verbijsterend is de reactie van het bestuur, de raad van commissarissen en – afgelopen zondag – Rik van den Boog. Zij treden af. Ze hadden beter kunnen reageren door het rapport voor de camera’s te verscheuren en Cruijff hard uit te lachen.

Rob Gallenkamp

Amsterdam