Gebrek hygiëne in zorg

Bijna de helft van de verzorgingstehuizen is onhygiënisch.

Het is slecht gesteld met de hygiëne in verpleeg- en verzorgingshuizen. Dat blijkt uit een rapport van de Consumentenbond. De huizen werden beoordeeld aan de hand van richtlijnen die samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zijn opgesteld. Het kan bijvoorbeeld betekenen dat medicijnen over de houdbaarheidsdatum zijn, medewerkers hun handen niet vaak genoeg wassen of protocollen onvindbaar zijn.

Een huis kreeg een voldoende wanneer het aan 80 procent van deze richtlijnen voldeed. Van de 121 benaderde verpleeg- en verzorgingshuizen werkten er 37 mee. Vijftien ervan voldeden niet aan de norm. (NRC)