Bedreigd waterschap krijgt nu meer taken

De waterschappen hebben geworsteld en zijn boven gekomen. Verschillende politieke partijen en provincies opperden eerder ze op te heffen. Maar nu mogen ze blijven en krijgen ze er taken bij. „Wij zijn tevreden”, zegt voorzitter Peter Glas van de Unie van Waterschappen, in het dagelijks leven watergraaf van Waterschap De Dommel. „We hebben bij de discussie over taken en bevoegdheden vooral gekeken naar hoe het slimmer, efficiënter en goedkoper kan.”

U gaat meebetalen aan de aanleg en het onderhoud van belangrijke dijken en duinen. Heeft u daar het geld voor?

„Het onderhoud deden wij al, maar we gaan nu ook meebetalen aan investeringen. Bijvoorbeeld het versterken van de dijk bij Borssele om de kerncentrale beter te beschermen. Dit jaar maken wij 81 miljoen euro over naar het Rijk. Dat loopt op naar 181 miljoen euro in 2015. We kunnen de helft daarvan vrijmaken door efficiencymaatregelen. De andere helft zal leiden tot hogere tarieven. De waterschapslasten stijgen dit jaar gemiddeld 1,6 procent. Hoeveel dat de komende jaren is, weet ik niet.”

U gaat structureel 750 miljoen euro per jaar te besparen. Hoe is dat mogelijk?

„Het waterbeheer is versnipperd. Ik wil niet zeggen dat Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en waterschappen nu blind en doof langs elkaar werken. Maar het kan doelmatiger. De meeste winst halen we door samenwerking met gemeenten bij de afvoer en zuivering van vuil water. Daar gaat 3 miljard euro in om en we denken daar 10 tot 15 procent op te besparen. Bijvoorbeeld door gemeentelijke riolen en zuiveringsinstallaties van waterschappen beter te laten aansluiten. Gemeenten en waterschappen hebben ook eigen onderhoudsploegen en ingenieursbureaus. We gaan autootjes en monteurs bij elkaar brengen. Ook besparen door samenwerking bij ict.”

Waterbeleid kost jaarlijks 7 tot 9 miljard. Kunnen die kosten door uw besparingen nu omlaag?

„Ik voorspel dat de kosten toenemen. Drie maanden geleden hadden we in Europa wateroverlast die in buurlanden tot grote problemen heeft geleid en dankzij eerdere investeringen bij ons beperkt is gebleven. En nu maken we ons alweer zorgen over de droogte en hopen we dat de gewassen op het land wel op tijd kunnen kiemen. Intussen stijgt de zeespiegel en daalt het land. Daar moeten we geld in steken. De schade van overstromingen is immers enorm.”

Het kabinet wil de rechtstreekse verkiezingen voor waterschappen afschaffen.

„Het kabinet wil dat gemeenteraden onze bestuurders gaan kiezen. Daar zijn we niet voor. De opkomst bij onze verkiezingen is laag, de laatste keer 25 procent. Maar dat is ook zo bij Europese verkiezingen en we heffen de Europese Unie toch ook niet op? Wij pleiten voor een combinatie met de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is bovendien goedkoper dan zoals we tot nu toe deden.”