Opinie

Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politiek

Klimaat is te ingewikkeld voor rechters

Het Hooggerechtshof in Washington (Foto AP)

Het Hooggerechtshof in Washington (Foto AP)Het Hooggerechtshof in Washington (Foto AP)

En opnieuw buigt het Amerikaanse Hooggerechtshof (deze week was de hoorzitting) zich over klimaatverandering. Elektriciteitsmaatschappijen (berichten in Washington Post en New York Times) vinden dat Amerikaanse staten zich niet moeten bemoeien met hun eventuele emissiereducties. Een aantal Amerikaanse staten wil dat, omdat broeikasgassen volgens hen schadelijk zijn voor de volksgezondheid (‘public nuisance’).

Eerder bepaalde het hoogste Amerikaanse rechtscollege dat het milieuagentschap EPA het recht heeft zich uit te spreken over broeikasgassen (in dit geval over de CO2-uitstoot van auto’s), in feite met hetzelfde argument: ze zijn schadelijk voor de volksgezondheid en vallen daarom onder de ‘clean air act’, een strenge wettelijke norm voor luchtverontreiniging.

Maar deze keer lijkt het Hof weinig te voelen voor bemoeienis van de staat. Het gevolg zou namelijk zijn, dat rechters in de betreffende staten zich over de uitstoot van broeikasgassen zouden moeten uitspreken. En dat, zegt het Hof, is wel wat veel gevraagd. Een van de rechters, Chief Justice John Roberts, formuleerde het zo:

‘The whole problem of dealing with global warming is that there are costs and benefits on both sides, and you have to determine how much you want to readjust the world economy to address global warming. I think that’s a pretty big burden to impose on a district court judge.’

Waarschijnlijk zullen de rechters de redenering van de staten, die daarin worden gesteund door milieugroepen, niet volgen. De betrokken elektriciteitsmaatschappijen zijn, stellen de staten, verantwoordelijk voor 650 miljoen ton CO2 per jaar, zo’n 10 procent van de totale Amerikaanse uitstoot. Die hoeveelheid broeikasgassen heeft nare gevolgen voor de bevolking, dus grijpt de overheid terecht in, zeker zolang het EPA geen maatregelen heeft genomen.

Maar volgens advocaat Peter Keisler van de stroomproducenten kunnen rechters niet oordelen over een zaak die ‘behoort tot een van de meest complexe, gelaagde politieke onderwerpen met zulke grote gevolgen voor het hele land’.

De grap van deze uitspraak is dat de energiemaatschappijen er bij het Supreme Court op aandringen om alleen het EPA als enige instantie bevoegdheid te geven over dit ingewikkelde thema, terwijl diezelfde maatschappijen proberen via de Republikeinen in het Congres het EPA juist de mond te snoeren.

De advocaat van de staten, Barbara Underwood, wees hier ook op:

‘It could be a long time before EPA actually arrives at a judgment. A lot can happen to delay or derail the fulfillment of a promise.’

Zoals dat bij dit soort hoorzittingen gaat, kunnen ‘vrienden’ van de beide partijen zich in een brief tot de rechters wenden (hier een overzicht van alle reacties, zie 19 april). Een groep wetenschappers schreef bijvoorbeeld:

As the scientific studies […] demonstrate, human activities are causing a rise in the carbon dioxide concentration in the atmosphere that is already causing injuries to the plaintiffs. These injuries will continue to accumulate over the next century and beyond because of the long lifetime of carbon dioxide in the ocean-atmosphere system, and because of inertia in the climate system that can delay some of the most serious impacts. If action is not taken to curtail greenhouse gas emissions, today’s children will face a world that is dramatically different from the Earth as it exists today. Sea level will be much higher; agricultural productivity will be much lower; and many other impacts will occur because of higher average temperature.

Bij het neo-liberale CATO-instituut vinden ze echter dat de staten voorbij gaan aan het feit dat miljarden bedrijven over de hele wereld broeikasgassen uitstoten en dat daarom niet is vast te stellen welke schade door specifieke uitstoot wordt veroorzaakt. De conclusie dat een bedrijf ‘bijdraagt aan’ opwarming van de aarde en zo een rol speelt in de stijging van de zeespiegel en andere ecologische effecten overal op de wereld is, stellen zij, veel te algemeen.

 

Paul Luttikhuis
Blogger

Paul Luttikhuis

Buitenlandredacteur Paul Luttikhuis volgt op dit blog nieuws over klimaatverandering. Hij schrijft over sociale en economische gevolgen, over manieren waarop landen zich daarop voorbereiden, over nieuwe wetenschappelijke inzichten en over de onderhandelingen na ‘Parijs’. Regelmatig zullen gastauteurs hun licht laten schijnen op deze thema’s.