Kabinet wil duizenden agenten vervangen door toezichthouders

De komende jaren worden tienduizend agenten, zo’n 20 procent van de politiemacht, vervangen door toezichthouders. Dat staat in nieuwe plannen van het kabinet over de financiering van de politie waar de NOS de hand op heeft weten te leggen.

De toezichthouders zouden lageropgeleide agenten moeten zijn. Hoe die opleiding eruit ziet, is nog niet duidelijk. Volgens de plannen kan de overheid door hen in dienst te nemen de komende jaren 30 miljoen euro bezuinigen. De maatregelen moeten uiterlijk in 2015 in werking zijn getreden.

De politievakbonden vinden de plannen van het kabinet onaanvaardbaar. Ook de korpsbeheerders zijn er fel op tegen. De bonden denken dat het aantal onopgeloste misdaadzaken zal stijgen omdat de toezichthouders een kortere opleiding krijgen. Hierdoor krijgen ze geen opsporingsbevoegdheid en mogen ze geen wapens dragen. De korpsbeheerders proberen het aantal van tienduizend omlaag te krijgen. Ze willen in elk geval dat de politie de baas blijft over de toezichthouders en vinden het onverstandig ze bij de gemeente onder te brengen.

De NOS meldt dat het kabinet de vakbonden heeft gegarandeerd dat er geen gedwongen ontslagen vallen. De vergrijzing moet ervoor zorgen dat de komende tijd veel agenten met pensioen gaan zodat gedwongen ontslagen vermeden kunnen worden.