We kijken wel degelijk ook naar YouTube

Dominique Weesie stelt ten onrechte dat het Meldpunt Discriminatie Internet veelvuldig moeite had met reacties op de website van GeenStijl, maar niets deed met meldingen over YouTube (Opinie & Debat, 16 april). Vanaf 2006 heeft het Meldpunt Discriminatie Internet over de website van YouTube ongeveer tweehonderd meldingen ontvangen, over vijfhonderd strafbare uitingen. Naar aanleiding van de verzoeken tot verwijdering van het Meldpunt Discriminatie Internet is 93 procent van de strafbare uitingen door het beheer van YouTube verwijderd.

Daniël Veenboer

Meldpunt Discriminatie Internet