Kamer akkoord met aanschaf tweede JSF-testtoestel

Een archieffoto van een JSF uit april 2009. Foto: AFP.

Het kabinet kan een tweede JSF-testtoestel kopen. Een meerderheid in de Tweede Kamer van VVD, CDA, PVV en SGP stemde daar vanavond mee in.

De PVV, die tegen het kopen van de JSF is, ging toch akkoord met de aanschaf van een tweede testtoestel. Kamerlid Hero Brinkman zei dat de PVV wel tegen deelname van Nederlandse piloten aan trainingen in de Verenigde Staten is, omdat het voor zijn partij nog geen uitgemaakte zaak is dat Nederland daadwerkelijk JSF’s gaat aanschaffen.

Onze defensieredacteur Mark Kranenburg bevestigt dat de opstelling van de PVV conform het regeerakkoord is. In het debat van vanavond werd vooral de PvdA kritisch bejegend, aldus Kranenburg:

“De PvdA was kritisch over de aanschaf, maar kreeg de rest van de Kamer tegen zich omdat de PvdA in het vorige kabinet ook akkoord is gegaan met de aanschaf van een testtoestel. De PVV heeft tijdens de formatie ook een draai gemaakt, maar zegt er veel voor terug gekregen te hebben.”

Het huidige kabinet neemt deze kabinetsperiode geen definitieve beslissing over de aanschaf. CDA, VVD en PVV spraken tijdens de formatie af dat die beslissing aan een volgend kabinet is. Defensieminister Hillen (CDA) zei vanavond in de Kamer dat het niet kiezen voor de JSF Nederland een bedrag van 277 miljoen euro kost. Dat is het geld dat gestoken is in deelname aan de testfase.