Lager inkomen, dan een lagere huur

De bouw op het Haveneiland van IJburg, waar het totaal aantal huur- en koopwoningen gelijk zal zijn.
De bouw op het Haveneiland van IJburg, waar het totaal aantal huur- en koopwoningen gelijk zal zijn. Foto NRC / Maurice Boyer

Mensen met een laag inkomen hebben meer kans op een kwalitatief goede sociale woning met een systeem waarbij hun inkomen bepalend is voor de huurprijs. Dat blijkt uit de evaluatie van het experiment Huur op Maat, waarvan de resultaten morgen worden gepresenteerd.

Dat schrijft NRC-redacteur Oscar Vermeer vandaag in NRC Handelsblad.

De resultaten van de evaluatie worden nu omgezet in een advies aan minister Donner (Binnenlandse Zaken, CDA). Donner wilde vanochtend niet reageren. De Tweede Kamer debatteert vanavond over het huurbeleid van het kabinet.

Bij Huur op Maat bepalen corporaties eerst de marktwaarde van een woning. Afhankelijk van het inkomen krijgt een huurder dan een korting op die huur. Lagere inkomens krijgen meer korting. Op die manier kunnen zij ook duurdere, kwalitatief betere, huizen betalen. Nu geven corporaties die kortingen ook, maar kijken ze daarbij alleen naar de kwaliteit van de woning, niet naar het salaris van de huurder.

Rekenvoorbeeld Huur op MaatRekenvoorbeeld Huur op Maat

Dertien corporaties verspreid over het land doen mee aan de proef. 7500 huurders hebben een Huur op Maat-contract afgesloten.

Oscar Vermeer over de conclusies van het experiment:

“Uit de evaluatie blijkt dat het systeem voor hogere middeninkomens juist ongunstiger is. Zij gaan meer huur betalen. Het systeem pakt wel het probleem van het ‘scheefwonen’ aan, het fenomeen dat mensen met een hoger inkomen in een goedkope huurwoning zitten. Aanpak van scheefwonen is een belangrijk speerpunt van het kabinet. Donner wil toestaan dat mensen met een inkomen van 43.000 euro of meer 5 procent huurverhoging krijgen, boven inflatie. Het zou deze groep moeten verleiden een woning te kopen.”

“Onduidelijk is of Huur op Maat voor meer doorstroming op de woningmarkt zal zorgen omdat de looptijd van het experiment daar voor te kort is. Om dezelfde reden is nog onduidelijk of het systeem kan bijdragen aan meer gemengde wijken.”