Uitzetting illegalen verloopt moeizaam, volgens Leers geen kritiek op overheid

Het uitzetten van illegalen wordt vaak afgebroken. Vorig jaar werden er van de 6600 uitzettingen 2404 geannuleerd. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Commissie Integraal Toezicht Terugkeer (CITT).

Steeds vaker verzetten asielzoekers die het land moeten verlaten zich met geweld. Als ze maar genoeg ophef veroorzaken worden ze niet toegelaten tot het vliegtuig. Dit gebeurde enkele honderden keren, terwijl er slechts eenmaal proces-verbaal werd opgemaakt.

“De commissie concludeert dat het aantal annuleringen als gevolg van verzet door de vreemdeling verder is toegenomen, en daarmee ook de kosten van (vergeefse) inspanningen, inzet en gereserveerde vliegtuigplaatsen. Met enige verwondering heeft de commissie kennis genomen van het feit dat honderden malen verzet is gepleegd tegen ambtenaren in functie, en dat slechts eenmaal proces-verbaal is opgemaakt.”

In meer dan duizend gevallen kon de uitzetting niet doorgaan doordat de illegale vreemdelingen op het laatste moment een nieuwe juridische procedure startten.

De commissie noemt het terugkeerproces “complex en weerbarstig” en haalt een casus aan die zich jaren voortsleepte in de gemeente Utrecht.

“De betreffende kwestie [...] is niet representatief, maar wel illustratief voor de dagelijkse gang van zaken en geeft pijnlijk weer hoezeer de vreemdelingrechtelijke- en de strafrechtelijke procedures in de dagelijkse praktijk langs elkaar heen lopen. [...] De commissie kan zich niet aan de indruk onttrekken dat ook het OM onvoldoende aandacht geeft aan dit aspect. Zolang deze processen niet beter op elkaar worden afgestemd, blijven initiatieven ten aanzien van veelplegers, overlastbezorgers en criminele vreemdelingen weinig effectief.”

De CITT houdt toezicht op het gehele terugkeerproces vanaf de bewaring in een politiecel met als doel verwijdering tot en met de uitzetting door de Koninklijke Marechaussee.

Leers: commissie geen kritiek op overheid


Minister voor Immigratie en Asiel Gerd Leers (CDA) concludeert uit het jaarverslag dat de commissie geen kritiek heeft op de gedwongen uitzettingen en de manier waarop de overheid dit doet.

“Ik stel vast dat er in deze algemene conclusies en aanbevelingen geen aanbevelingen staan die vragen om verbeteringen op het punt van de zorgvuldigheid en de humaniteit van het handelen van de overheid jegens de vreemdeling in het kader van het terugkeerproces [...]“, schrijft hij vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Leers komt waarschijnlijk nog voor de zomer met concrete plannen in zijn zogenoemde terugkeerbrief in reactie op de aanbevelingen van de CITT.