Aantal verkeersdoden is met 11 procent gedaald in 2010

In het verkeer zijn vorig jaar minder mensen omgekomen dan een jaar eerder. Wel nam het aantal zwaargewonde verkeersslachtoffers toe. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

In 2010 overleden 640 mensen in het verkeer, een afname van 11 procent. Het aantal verkeersdoden daalt al sinds 2003. In de jaren zeventig kwamen jaarlijks nog drieduizend mensen om bij verkeersongelukken. Het streefcijfer voor 2020 is maximaal vijfhonderd dodelijke slachtoffers.

Onduidelijk is wat de effecten zullen zijn van het kabinetsvoornemen de maximumsnelheid op snelwegen te verhogen van 120 tot 130 kilometer per uur. Naarmate harder wordt gereden, neemt de kans op een verkeersongeval toe, evenals de kans op ernstig letsel.

Opvallend is dat het aantal zwaargewonden met 5 procent is gestegen, naar zo’n 880, zo blijkt uit cijfers over 2009. De cijfers over gewonden lopen altijd achter bij de cijfers over dodelijke slachtoffers omdat het meer tijd kost de informatie te achterhalen. Bijna 60 procent van de ernstig gewonden zijn fietsers ouder dan 50 jaar.

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur, VVD) wil daarom meer aandacht voor deze doelgroep. Eind deze maand stuurt ze een actieprogramma naar de Tweede Kamer waarin ze maatregelen aankondigt. Zo moeten er speciale fietsactiviteiten voor senioren komen, georganiseerd door bijvoorbeeld ouderenorganisaties en de Fietsersbond, om hen te adviseren over verkeersregels en gedrag. Ook moet de fietsinfrastructuur worden verbeterd door bijvoorbeeld het veiliger maken van oversteekplaatsen en de aanleg van fietssnelwegen.

Het aantal ‘dodehoekslachtoffers’, fietsers die om het leven kwamen nadat ze door een afslaande vrachtwagen werden geschept, nam vorig jaar af van tien tot vier.

Twijfel over cijfers
Het instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek S.W.O.V. en Veilig Verkeer Nederland (VVN) twijfelen aan de cijfers over het aantal verkeersdoden. Volgens de organisaties zijn er aanwijzingen dat de politie ongevallen minder nauwkeurig registreert dan voorheen. Beiden pleiten voor analyse van de cijfers en een betere registratie van verkeersongevallen door de politie.