Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politie, recht en criminaliteit

Ouders willen strafrechtelijke vervolging van directeur Hofnarretje

Amsterdam 2-1-2011 Kinderdagverblijf 't Hofnarretje beklad met tekst tegen Robert M. Foto Maurice Boyer
Amsterdam 2-1-2011 Kinderdagverblijf 't Hofnarretje beklad met tekst tegen Robert M. Foto Maurice Boyer Kinderdagverblijf 't Hofnarretje werd eerder dit jaar beklad. Foto NRC Handelsblad / Maurice Boyer

Een aantal ouders van kinderen die zijn misbruikt in de Amsterdamse zedenzaak wil een aanklacht indienen tegen oud-directeur Albert Drent van Het Hofnarretje. Zij vinden het onbegrijpelijk dat justitie zelf Drent niet vervolgt.

“Zij hebben het vermoeden dat hij wist van het misbruik op Het Hofnarretje of dat ten minste had moeten weten”, zei advocaat Richard Korver vandaag tegen AT5. De raadsman gaat namens ouders aangifte doen tegen Drent. Ook zal hij namens een andere groep ouders proberen een schadevergoeding van Drent te krijgen.

De commissie-Gunning, die de zedenzaak en de kinderopvangbranche onderzocht, concludeert in haar rapport dat Drent signalen dat Robert M. op Het Hofnarretje kinderen misbruikte onvoldoende serieus heeft genomen. Meldingen over kindermisbruik werden daar afgewikkeld volgens eigen regels, die minder strikt waren dan de bestaande protocollen. Zo werd bij vermoedens van misbruik het Meldpunt Kindermishandeling niet in kennis gesteld.

Het personeel van het kinderdagverblijf was bang voor Drent, zo bleek volgens de lokale zender donderdag tijdens een informatiebijeenkomst voor ouders. Drent zou hebben gelogen over zijn opleiding en het keurmerk van het kinderdagverblijf en agressief op kritiek reageren.

Drent kreeg al eerder veel kritiek te verduren en moest opstappen als directeur. Hij is nog wel eigenaar van Het Hofnarretje, dat diverse vestigingen heeft.

De kinderopvangbranche is positief over de aanbevelingen van de commissie-Gunning. De sector onderschrijft dat toezicht en handhaving moeten worden aangescherpt. Dat laten de MO Goep Kinderopvang en de branchevereniging Ondernemers in de Kinderopvang weten in een reactie op het rapport naar aanleiding van de Amsterdamse zedenzaak.

De aanbevelingen sluiten volgens beide organisaties voor een belangrijk deel aan bij de ontwikkelingen in de branche. Dat geldt voor kwaliteitsverbetering, zelfregulering, betere herkenning van signalen van seksueel misbruik en betere screening van medewerkers.