Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

Politie, recht en criminaliteit

Wat doet dat dinertje ertoe?

De rechtszaak tegen Wilders was vorig jaar al zo goed als afgerond toen de rechters succesvol werden gewraakt. De wraking volgde op vragen van Wilders’ advocaat Bram Moszkowicz over een privé-diner waarvoor arabist Hans Jansen was uitgenodigd.

Jansen, uitgenodigd door vriend en Midden Oostendeskundige Bertus Hendriks, trof op het diner de Amsterdamse raadsheer Tom Schalken, die aan de basis had gestaan van de vervolging van Geert Wilders. Het was drie dagen voor Hans Jansen als getuige-deskundige zou worden gehoord in het proces tegen Geert Wilders. Hij was opgeroepen namens Wilders, die hem wilde laten vertellen over de gewelddadige aard van de islam en teksten in de Koran.

Later zei Jansen dat Schalken hem had proberen te overtuigen van de juistheid van het besluit om Wilders te vervolgen – en daarom vond Wilders’ advocaat Moszkowicz dat Schalken zich schuldig heeft gemaakt aan beïnvloeding van een getuige. Jansen werd eerder al gehoord nadat Wilders aangifte tegen Schalken had gedaan. De rijksrecherche oordeelde toen dat Schalken zijn boekje niet te buiten was gegaan. Jansen zei zelf vorig jaar al dat zijn getuigenis over de islam niet beïnvloed kon worden, omdat die feitelijk van aard was. Hij zou worden ondervraagd over de betekenis van Koranteksten, niet over de juistheid van het proces tegen Wilders.