Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

Kabinet: uniform btw-tarief in ruil voor lagere loonbelasting

Den Haag : 21 december 2010 Eerste Kamer, behandeling van de belastingwet met staatssecretaris van financien Weekers. foto © Roel Rozenburg
Den Haag : 21 december 2010 Eerste Kamer, behandeling van de belastingwet met staatssecretaris van financien Weekers. foto © Roel Rozenburg Staatssecretaris van Financiën Frans Weekers. Foto NRC Handelsblad / Roel Rozenburg

Het kabinet wil dat er een uniform btw-tarief komt in ruil voor een lagere loonbelasting. Staatssecretaris van Financiën Frans Weekers (VVD) wil met zijn plannen, die vandaag naar de Tweede Kamer zijn gestuurd, het belastingsysteem eenvoudig, solide en fraudebestendig maken. “Deze uitgangspunten vergroten de bijdrage van het belastingstelsel aan de concurrentiekracht van Nederland”, zo staat in het fiscaal plan.

“Ik wil de werkgelegenheid stimuleren. Dat kan door de belasting op consumptie iets te verhogen en de belasting op arbeid te verlagen”, zegt Weekers vanmorgen De Telegraaf. Daarvoor moet volgens hem een uniform btw-tarief komen, waarbij het lage tarief wordt afgeschaft. Nederland kent nu een algemeen btw-tarief van 19 procent en een verlaagde tarief van 6 procent voor, globaal, eerste levensbehoeften als voedsel en geneesmiddelen, maar ook bijvoorbeeld boeken, tijdschriften of personenvervoer.

Is dit nadelig voor mensen met lage inkomens, die relatief veel van hun budget aan eerste levensbehoeften besteden? Volgens PVV-Kamerlid en fiscalist Roland van Vliet tast dit vooral de lage inkomens aan, omdat het verlaagde btw-tarief met name van toepassing is op producten voor de eerste levensbehoeften. Maar volgens fiscalist Leo Stevens is niet zomaar te zeggen welke groepen inkomens erdoor voor of achteruitgaan.

De loonheffing die nu in de belastingschijven op respectievelijk 33, 42 en 52 procent ligt, zou twee tot drie procentpunt zakken. Aftrekposten en belastingvrijstellingen kunnen daardoor verdwijnen. Ook het tarief voor de vennootschapsbelasting, de winstbelasting voor bedrijven, wil Weekers verder verlagen tot 24 procent. Dat tarief is door het kabinet van VVD en CDA dit jaar al verlaagd naar 25 procent.

Weekers wil bovendien de fraudeaanpak van de Belastingdienst aanscherpen. Wie de fiscus probeert te tillen kan voortaan een boete verwachten van honderd procent van het verstrekte bedrag. “Sommige mensen gebruiken de schatkist als pinautomaat, terwijl ze weten dat ze er geen recht op hebben en het geld nooit terug zullen betalen”, zegt hij. “Daar wil ik een dam tegen opwerpen.”