Minister Donner wil SGP nog niet dwingen om vrouwen toe te laten

De SGP wordt voorlopig nog niet gedwongen om vrouwen toe te laten op de kieslijst. Minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner (CDA) wil de uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg afwachten alvorens hij zich hierover uitspreekt. Dat schrijft hij vandaag aan de Tweede Kamer.

De Hoge Raad oordeelde vorig jaar dat de SGP vrouwen niet mag uitsluiten van kandidatenlijsten voor de verkiezingen. De staat werd opgedragen maatregelen tegen de partij te nemen om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan het VN-vrouwenverdrag. Hierop stapte de SGP naar het Europese hof.

‘Bijbelgenormeerde politiek’

Donner wil pas tot een definitief oordeel komen als dit rechtsorgaan uitspraak heeft gedaan. Hij wijst erop dat de kwestie zorgvuldigheid en voorbereidingstijd vergt, onder meer omdat er grondrechten in het spel zijn. Wanneer het hof in Straatsburg uitspraak doet, is niet bekend.

Wel heeft hij de SGP een aantal vragen gesteld over de totstandkoming van de kieslijsten. De orthodox-gereformeerde partij antwoordt hierop dat er geen formele belemmeringen zijn voor vrouwen, maar er vanuit de grondbeginselen van “bijbelgenormeerde politiek” voor wordt gekozen geen vrouwen op de lijst te zetten.

SGP: besluit Donner wijs

De Staatkundig Gereformeerde Partij vindt dat de terughoudende opstelling van Donner van wijsheid getuigt. De SGP is van mening dat de partij moet kunnen handelen in overeenstemming met de eigen beginselen en uitgangspunten.

“De brief van minister Donner geeft er blijk van dat de staat beseft in een staatsrechtelijk en juridisch lastig parket te zitten”, stelt SGP-voorzitter Maarten van Leeuwen. “Ook op het Binnenhof is de botsing van grondrechten een heikel punt.”