PVV: veel lotgenotes Sahar kunnen niet blijven

De PVV steunde gisteren het besluit van minister Leers (Immigratie en Asiel) om het Afghaanse meisje Sahar en haar familie een verblijfsvergunning te geven omdat de minister tegelijkertijd de gevolgen voor vergelijkbare gevallen wil beperken.

PVV-Kamerlid Sietse Fritma zei gisteravond tegen persbureau Novum dat Leers in het geval van Sahar een nieuw ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken niet kon negeren. Daarin staat dat te zeer verwesterde meisjes in Afghanistan extra gevaar lopen slachtoffer te worden van geweld. Dat geldt echter niet voor alle Afghaanse meisjes, stelt Fritsma:

“Er is nu voor gezorgd dat niet honderden maar slechts tientallen kinderen in aanmerking kunnen komen voor verblijf. De gevolgen blijven zo beperkt.”

Leers zei gisteren op een persconferentie over de zaak-Sahar dat er in Nederland ongeveer vierhonderd Afghaanse meisjes zijn die te vergelijken zijn met Sahar. Hij beloofde elk geval individueel te toetsen, maar zei ook dat de sombere situatie in Afghanistan niet automatisch betekent dat ieder meisje er te vrezen heeft. Leers schat zelf dat veertig tot honderd meisjes kans maken op een verblijfsvergunning.