Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Onderwijs

A'dam pakt loting op school aan

Middelbare scholen in Amsterdam moeten meer klassen vormen als ze de vraag van leerlingen niet aankunnen. En niet loten voor toegang. Dat blijkt uit een brief die de Amsterdamse wethouder Asscher (onderwijs, PvdA) gisteren aan de gemeenteraad schreef. Hij kondigt daarin aan geen geld meer voor nieuwe gebouwen te geven zolang ze niet bereid zijn extra klassen of vestigingen te creëren voor de toeloop van extra leerlingen.

Deze week werden in Amsterdam bijna 500 kinderen uitgeloot bij 16 scholen die de vraag niet aankunnen; een paar scholen hebben onder druk van ouders extra klassen gevormd. Die 500 kinderen moeten nu uitwijken naar minder populaire scholen waar nog plek is. Morgen is daar een ‘speeddatingmarkt’ voor. Ongeveer 1.300 kinderen zijn wel ingeloot voor de school waar ze heen willen. Dit jaar beginnen 7.000 kinderen aan de middelbare school in Amsterdam. Ook in andere steden loten populaire scholen steeds vaker omdat ze de toeloop niet aankunnen.

Een paar jaar geleden begonnen populaire categoriale gymnasia te loten in de hoofdstad. Inmiddels wordt op alle niveaus geloot, ook op populaire vmbo’s en havo’s. Dit leidt tot „stress bij ouders en leerlingen en tot begrijpelijke maatschappelijke onrust”, schrijft Asscher. De gemeente, schrijft hij, „schaart zich achter de ouders en maakt duidelijk dat deze situatie niet langer te accepteren valt”. Hij heeft de subsidie voor huisvesting bevroren totdat de scholen de mismatch hebben opgelost.

De fractie van de ChristenUnie in de Tweede Kamer, die hecht aan de grondwettelijke vrijheid van onderwijs, verzet zich tegen de ingreep van Asscher. Kamerlid Joël Voordewind: „Ik vind het een vorm van machtsmisbruik om geld voor onderwijshuisvesting hiervoor te gebruiken. Asscher is verantwoordelijk voor de huisvesting, maar mag dat geld niet oneigenlijk gebruiken. De scholen zijn verantwoordelijk voor goed onderwijsaanbod. De problemen waar de wethouder tegenaan loopt, zie ik. We moeten goed bekijken of het vmbo-aanbod voldoende is.” Hij wil er dinsdag Kamervragen over stellen aan minister Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA).