Meer misdaad op 'platteland?'

Integendeel. In 2010 lieten inwoners van stedelijke regio’s veel vaker weten slachtoffer te zijn geweest van criminaliteit dan inwoners van landelijke regio’s. Dat blijkt uit de jaarlijkse Veiligheidsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zo was 36,1 procent van de inwoners van de regio Amsterdam-Amstelland in 2010 slachtoffer van één of meer veelvoorkomende delicten (vandalisme, geweld, diefstal). In de regio Friesland, waar 107 agenten het korps komen versterken, lag dat percentage beduidend lager (21,8 procent). Gevoelens van onveiligheid komen eveneens meer voor onder de inwoners van regio’s met een sterk stedelijk karakter. Zo voelt circa een op de drie inwoners van de politieregio’s Amsterdam-Amstelland, Haaglanden, Rotterdam-Rijnmond en Limburg-Zuid zich wel eens onveilig. In de regio’s Friesland, Drenthe, IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland is dat nog niet eens een op de vijf. Niet álle relatief veilige, landelijke regio’s krijgen er overigens agenten bij. Zo moeten Drenthe en Twente (met een criminaliteitsscore van 18 en 19,2 procent) respectievelijk 34 en 28 agenten inleveren.