Ze kijken porno, natuurlijk

Wetenschapper Jochen Peter deed onderzoek naar tieners die op internet seks bekijken.

Jongens die vaker kijken, blijken minder tevreden over hun eigen seksualiteit.

Ruim de helft van de jongens van 12 tot 17 jaar heeft het afgelopen half jaar pornografische filmpjes op internet bekeken. Ruim een kwart van de jongens van die leeftijd doet dat ten minste een keer per week.

Dat vertelde communicatiewetenschapper Jochen Peter op een symposium dat gisteren werd gehouden in Amsterdam, georganiseerd door het Center for Research on Children, Adolescents and the Media van de Universiteit van Amsterdam. Peter baseert zijn bevindingen op enquêtes die tussen 2004 en 1010 werden afgenomen. Rond de 5.000 jongeren vulden een uitgebreide vragenlijst in.

Waarom zijn het vooral de jongens die naar porno zoeken op internet?

„Het is een jongensding. Uit alle onderzoeken naar jongeren en seks via internet blijkt steeds dat de jongens oververtegenwoordigd zijn.”

Is het nadelig dat die jongens naar porno kijken?

„Jongens die vaker kijken, zijn minder tevreden over hun eigen seksualiteit dan jongens die minder of niet kijken. Dat geldt vooral als ze nog geen of nauwelijks seksuele ervaringen hebben opgedaan. Er is dan een groot verschil tussen wat ze op internet zien en wat ze in het dagelijks leven meemaken op het gebied van seks – namelijk nog niet zo veel. Dat maakt ze ontevreden. Maken deze jongens kennis met seks, dan verdwijnt dat effect.

„Naarmate jongens vaker naar porno kijken, worden ze onzekerder over seks. Dat komt doordat porno zo afwijkt van wat ze over het algemeen via school en ouders over seks leren. Je kunt opgewonden raken van porno, maar het heeft niets te maken met een liefdevolle relatie. Ook denken jongeren door porno vaker aan seks. De meeste jongeren zijn sowieso geïnteresseerd in seks, dat past bij de leeftijd. Maar de jongeren die porno kijken, zeggen zelf dat ze door de gedachten afgeleid worden.

„Ik moet wel zeggen dat ook andere factoren invloed hebben op de onzekerheid over seks of de interesse erin. De manier waarop hun vrienden ermee omgaan, bijvoorbeeld.”

Krijgen jongens door porno een andere kijk op seks of op vrouwen?

„Ze zien een vrouw vaker als seksobject. Ze staan positiever tegenover seks zonder relatie of zonder liefde. Maar het is een kip-of-eiverhaal: jongens die al een negatiever beeld over vrouwen hebben, kijken graag naar porno.”

Kijken jongeren alleen naar porno op internet of gaan ze verder?

„We hebben gekeken of jongeren risico’s nemen, bijvoorbeeld door te vragen of ze het afgelopen half jaar weleens naar iemand op internet gezocht hebben om over seks te praten of om seks te hebben. Een klein deel van de jongeren tussen de 14 en 18 jaar blijkt dat te doen – minder dan 10 procent. Vraag je of ze weleens een filmpje of foto verstuurd hebben waar ze een beetje of helemaal bloot op staan, dan zijn die percentages nog kleiner: van de 14- en 15-jarigen doet ruim 2 procent dat, van de 16- en 17-jarigen ruim 3 procent.”

De meeste jongeren schatten de risico’s dus goed in?

„Zeker. De meeste jongeren nemen geen of weinig risico. Bijna 7 procent neemt grotere risico’s. Vooral jongeren tussen de 15 en de 17 jaar.

„In het echte leven nemen jongeren ook seksuele risico’s. Ze gebruiken bijvoorbeeld geen condoom tijdens de seks, waardoor ze risico lopen op een zwangerschap of op geslachtsziekte. Het blijkt dat jongeren die op internet risicovol gedrag vertonen op seksueel gebied, grote kans hebben dat ook in het echte leven te gaan doen als ze wat ouder zijn.”

Kun je van tevoren weten welke jongeren een risico vormen?

„Kinderen die een grote behoefte hebben aan spanning, die minder tevreden zijn met hun leven dan andere kinderen en die uit een minder hecht of warm gezin komen.”

Hoe erg is het dat ze naar porno kijken?

„Vrijwel alle pubers zijn geïnteresseerd in seks en experimenteren ermee. Porno is zeer makkelijk toegankelijk via internet, dus het is gewoon te verwachten dat ze ernaar kijken. Ik denk dat ouders er goed aan doen het niet te dramatiseren maar ook niet te bagatelliseren.

„Pornografie geeft een stereotiep beeld van seksualiteit. Het is wel handig als jongeren horen dat alleen naar porno kijken geen goede manier is om over seks te leren.”