Protest tegen plan Tafel van Zes

Het plan van de Tafel van Zes voor hervorming van de kunstsector wordt verworpen door theatermakers en componisten. Namens vakbond FNV Kiem schreef voorzitter Joke Hubert mee aan het voorstel van de Tafel van Zes, maar een deel van haar achterban, de vakgroep theater van FNV Kiem, distantieert zich van het plan. De Unie van Componisten in Nederland laat weten „verbijsterd” te zijn door het plan.

Maandag kwamen de leden van de Tafel van Zes na maanden onderhandelen tot de definitieve tekst, die aan staatssecretaris Zijlstra (VVD, Cultuur) is gestuurd. Volgende week praten zij met Zijlstra. De Tafel van Zes bestaat uit vertegenwoordigers van belangenvereniging Kunsten ’92, FNV Kiem en de Federatie van Kunstenaarsverenigingen, cultuurfondsen, sectorinstituten, de brancheorganisaties, werkgevers en de Cultuurformatie, een politiek-strategisch overlegplatform. Zij pleiten voor een kleiner aantal kunstinstellingen met structurele subsidie. Ook mag artistieke kwaliteit volgens de zes niet het enige criterium zijn voor het verlenen van subsidie. Het ‘publieke belang’ moet een zwaarder gewicht krijgen.

Volgens de vakgroep theater van FNV Kiem wordt deze visie „abusievelijk voorgesteld als een stuk waarover in de gehele kunstwereld overeenstemming is,” stelt het bestuur, dat wordt voorgezeten door Jurre Schreuder. „Wij hebben dit stuk nog slechts enkele uren in kunnen zien en de inhoud ervan is niet onze visie.”

Hans Koolmees, voorzitter van de Unie van Componisten, laat weten evenmin te zijn betrokken bij het maken van de tekst. De Unie ziet het plan als „een paniekreactie” en vindt dat Zijlstra „rechts is ingehaald”. „Met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig.”