Morgen is een van hen de Sjaak

De CDA-leden kiezen morgen een nieuwe voorzitter. Het gaat tussen Ruth Peetoom en Sjaak van der Tak. Maar ook de koers van de partij staat ter discussie.

Opnieuw een congres voor het CDA, opnieuw ingrijpend. Morgen kiezen de leden de nieuwe partijvoorzitter en stemmen ze over negentien resoluties. Zeven daarvan betreffen de structuur van de partij en het functioneren van het partijbestuur. De algemene boodschap van de resoluties is duidelijk: als het CDA een geloofwaardige ommezwaai wil maken, is grondige hervorming noodzakelijk.

De ingrijpendste resolutie komt van een groep prominente CDA’ers. Onder de indieners bevinden zich Eerste Kamerlid Rob van den Beeten, SER-Kroonlid Theo Bovens en voormalig Ajax-voorzitter John Jaakke. In hun motie constateren zij dat het partijbestuur niets heeft gedaan om het CDA weer aantrekkelijk te maken voor leden en kiezers. Het bestuur moet daarom opstappen.

Andere resoluties zijn minder drastisch. Deze stellen voor om onafhankelijke adviesorganen in te stellen, die de eerste aanzet geven voor de nieuwe koers van het CDA. Een Ledenraad van Advies bijvoorbeeld, zo suggereert een resolutie, waarin CDA-leden de koers van het partijbestuur kunnen bijstellen.

Volgens het huidige bestuur is de „tegenkracht binnen de partij” voldoende verankerd in de statuten, er is dan ook geen reden om deze te veranderen. En het partijbestuur is ook niet van plan om op te stappen. Het vindt de resoluties die dit voorstellen voorbarig. De hervormingen moeten namelijk komen van de nieuwe partijvoorzitter en die is nog niet gekozen. Laat de voorzitter dus eerst ideeën aandragen, vindt het bestuur. „Gewijzigd overnemen”, adviseren zij op de zeven resoluties. Morgen zal blijken of de leden het hiermee eens zijn.