Morgen. Dan zijn de CDA-zorgen voorbij

De CDA-leden slaan weer aan het stemmen. Nu gaat het om de nieuwe partijvoorzitter.

Ook komen nog wat moties aan de orde: dat het bestuur moet opstappen bijvoorbeeld.

Het CDA wacht morgen opnieuw een belangrijk partijcongres. In een Haags congrescentrum kiezen de leden hun nieuwe partijvoorzitter. Ze kiezen tussen twee kandidaten: Ruth Peetoom en Sjaak van der Tak.

Daarnaast stemmen de leden over negentien resoluties. Zeven van die resoluties betreffen de structuur van de partij en het functioneren van het partijbestuur. De algemene boodschap van de resoluties: als het CDA een geloofwaardige ommezwaai wil maken, moet het bestuur grondig hervormen.

De ingrijpendste resolutie komt van een groep prominente CDA’ers. In hun motie constateren zij dat het partijbestuur niets heeft gedaan om het CDA weer aantrekkelijk te maken voor leden en kiezers. Het bestuur moet daarom opstappen. Onder de indieners bevinden zich twee oud-kandidaat-partijvoorzitters, een oud-partijdirecteur, een Eerste Kamerlid en een Kroonlid van het adviesorgaan Sociaal-Economische Raad.

Andere resoluties zijn minder drastisch. Die stellen voor om onafhankelijke adviesorganen in te stellen, die de eerste aanzet moeten geven voor de nieuwe koers van het CDA. Een Ledenraad van Advies bijvoorbeeld, zo suggereert een resolutie, waarin CDA-leden het partijbestuur in de gekozen koers kunnen bijsturen.

Het partijbestuur heeft alle resoluties van een advies voorzien. Volgens het bestuur is de „tegenkracht binnen de partij” voldoende verankerd in de statuten en is er geen reden om deze te veranderen. Het partijbestuur is ook niet van plan om op te stappen. Het vindt de resoluties die dit voorstellen, voorbarig. De hervormingen moeten namelijk komen van de nieuwe partijvoorzitter en die is nou net nog niet gekozen. Laat de voorzitter dus eerst ideeën aandragen. „Gewijzigd overnemen”, adviseren zij op de zeven resoluties. Morgen zal blijken of de leden het hier mee eens zijn.