Ierse banken opnieuw aan infuus

Ditmaal moet het genoeg zijn om vier Ierse banken zelfs bij de somberste voorspellingen overeind te houden: een nieuwe kapitaalinjectie van 24 miljard euro. De rekening moet nog verdeeld worden.

De uitdrukking „conservatieve berekening” was niet van de lucht bij de presentatie gisteren door de president van de Ierse Centrale Bank van de resultaten van de stresstests op vier Ierse banken. Het voorspelde verlies op leningen was „conservatief berekend”, ook de mogelijke verliezen na 2013 waren „conservatief berekend”, het vereiste kapitaal dat de banken aan moeten houden ten opzichte van de uitstaande beleggingen was „conservatief berekend”.

Bankpresident Patrick Honohan wilde er mee zeggen: ditmaal verzekeren we er ons écht van dat de Ierse bankensector duurzaam genoeg is. Zo duurzaam dat de banken zelfs bij „de somberste voorspellingen” genoeg kapitaal zullen hebben.

In het totaal hebben vier Ierse banken een kapitaalinjectie nodig van 24 miljard euro: Allied Irish Banks heeft 13,3 miljard extra kapitaal nodig, Bank of Ireland 5,2 miljard, Irish Life 4 miljard en Educational Building Society (EBS) 1,5 miljard. Dat komt bovenop de 46 miljard euro die de regering al injecteerde in de sector toen in 2009 een aantal banken dreigden in te storten en ze (deels) werden genationaliseerd. De banken zijn voor hun dagelijkse activiteiten afhankelijk van de Europese Centrale Bank, die eind vorige maand 88,7 miljard euro leende. Honohan had het gisteren over „een van de duurste bankencrises uit de geschiedenis”.

Het benodigde kapitaal is minder dan de 35 miljard euro die door de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds werd gereserveerd om de Ierse bankensector overeind te houden. De stresstests waren een van de voorwaarden voor de financiële noodhulp die Ierland in november kreeg van de ECB en het IMF.

Het scenario van de stresstests gaat ervan uit dat het nog lang duurt voor de Ierse vastgoedmarkt, waarvan de ineenstorting de oorzaak is van de bankencrisis, weer zal groeien. Eerst konden de projectontwikkelaars hun leningen niet terugbetalen, nu zijn het de huishoudens en heeft een op de twintig Ieren een betalingsachterstand.

De banken krijgen de kans om zelf het benodigde kapitaal bijeen te brengen. Maar omdat de uitstaande leningen groter zijn dan de marktwaarde van de banken, hebben buitenlandse investeerders geen belangstelling. Nationalisering ligt voor de hand.

De nieuwe Ierse minister van Financiën, Michael Noonan, kondigde gisteren een herstructurering van de bankensector aan. In plaats van de huidige acht banken moeten er twee ‘zuilen’ ontstaan die op Bank of Ireland en Allied Irish Banks worden gebaseerd. De staat neemt een meerderheidbelang in Irish & Permanent, verkoopt diens investeringstak en hevelt de overige onderdelen over naar een van de twee zuilen. EBS, dat al is genationaliseerd, zal worden gefuseerd met Allied Irish, waarvan de overheid al meerderheidsaandeelhouder is.

Vooral de nationalisering van Bank of Ireland, opgericht in 1783 en de bankier van de regering, en van Irish Life & Permanent, de grootste pensioenverzekeraar van het land, doen de Ieren pijn.

In het parlement werd minister van Financiën Noonan gisteren nadrukkelijk gevraagd hoe hij denkt de lasten te verdelen van deze nieuwe nationalisering en kapitaalinjectie. Iedere Ier heeft inmiddels al 15.500 euro meebetaald aan het redden van de banken. Tweederde van de belastinginkomsten wordt gebruikt voor de afbetaling van de rente op de noodhulp die door de ECB en het IMF wordt gegeven. De geringe economische groei (1,7 procent) kan daar weinig tegenover stellen.

Dublin dreigde eerder houders van obligaties in Ierse banken te laten meebetalen aan de verliezen. De preferente obligatiehouders, die in feite het roekeloze leengedrag van de banken financierden, zijn vermoedelijk Europese banken en hedgefondsen.

Maar Noonan zei dat dit niet langer een optie is voor Allied Irish en Bank of Ireland.