IAEA: evacuatiezone in Japan moet uitgebreid

Vooralsnog handhaaft Japan een evacuatiezone van 20 kilometer.

Het VN-agentschap voor atoomenergie IAEA adviseert de Japanse regering de evacuatiezone rond de kerncentrale Fukushima Dai’ichi uit te breiden. Het blijkt dat de radioactieve fall-out uit beschadigde splijtstofstaven gedeeltelijk net buiten de evacuatiezone is terechtgekomen. Op 35 kilometer ten noordwesten van het complex is de stralingsbelasting nog gevaarlijk hoog.

Dit blijkt uit metingen vanuit vliegtuigen van het Amerikaanse ministerie van Energie. Vooralsnog handhaven de Japanse autoriteiten een evacuatiezone van 20 kilometer, waar 70.000 mensen woonden. Degenen die op 20 tot 30 km afstand van de reactoren wonen, is geadviseerd binnen te blijven. Zij kunnen vrijwillig vertrekken. Die groep bestaat uit ongeveer 136.000 mensen.

De fall-out bevindt zich hoofdzakelijk in een smalle band die van de reactoren naar het noordwesten loopt. Op een enkele plaats in die pluim werd gisteren nog een stralingsbelasting (‘dosistempo’) van 60 microsievert per uur gemeten.

Op de meeste plaatsen is de stralingsbelasting in de afgelopen week flink afgenomen. De omvang van de besmette zone staat in geen verhouding tot de besmetting bij de ramp van Tsjernobyl. Maar wie permanent onder een belasting van 60 microsievert per uur leeft, loopt binnen twee weken de maximale jaardosis op waaraan nucleaire werkers in Nederland mogen worden blootgesteld.

Het reddingswerk ondervindt nog steeds hinder van de hoge radioactiviteit van het koelwater dat uit de reactoren wegloopt en zich in kelders verzamelt. De oorzaak van de vervuiling is onbekend, men sluit niet uit dat de reactorvaten van de reactoren 2 en 3 lekkages vertonen. Zeewater rond het complex is sterk radioactief.

Frankrijk wil in mei een bijeenkomst organiseren voor G20-landen, de belangrijkste industrielanden in de wereld, over kernenergie. Daar zouden nieuwe standaards moeten worden geformuleerd voor de veiligheid van kerncentrales. (NRC)