Een uitgekookt roofinsect

De larve van de mierenleeuw is een uitgekookt roofdier dat met een zelfgebouwde valkuil zijn prooien vangt. Zodra het insect uit zijn ei kruipt, zoekt hij een mooi plekje in het zand en graaft hij een trechtervormige kuil. Als die kuil af is, verstopt de mierenleeuw zich onderin. Daarna hoeft hij alleen nog maar te wachten. Passerende mieren die per ongeluk in de kuil vallen, worden zonder genade opgegeten. Soms gooit de mierenleeuw zandkorrels naar de mier, zodat die sneller in de kuil kukelt.

De mierenleeuw is dan wel sluw, maar is het beest ook slim? Dat vroegen Amerikaanse en Franse biologen zich af. Zij onderzochten of het insect ook in staat is om te leren en schreven daarover dinsdag in PLoS-ONE.

Ze gaven sommige mierenleeuwen telkens een trilsignaal voordat ze een prooi kregen. Een andere groep kreeg dat signaal op willekeurige momenten. Getrainde mierenleeuwen begonnen al snel zand te werpen als zij het getril voelden. Zij anticipeerden dus al op het voedsel dat zou komen. De mierenleeuwen die de willekeurige signalen kregen, deden dit niet.

De onderzoekers vinden het bijzonder dat een dier dat het grootste deel van zijn leven bezig is met wachten ook kan leren.