Zijn hier veel tienermoeders?

Een twaalfjarige moeder is „extreem zeldzaam” in Nederland, zegt gynaecoloog Kitty Bloemenkamp van het Leids Universiteit Medisch Centrum en woordvoerder van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie. Volgens de laatst bekende cijfers werden er in 2005 slechts zes vrouwen onder de vijftien jaar moeder. Het aantal moeders onder de twintig is wel hoger. Dat waren er 2.636 in 2009. Deze aantallen behoren tot de laagste in Europa. Dat geldt ook voor de cijfers van zwangerschappen onder tieners, dat wil zeggen inclusief abortussen. Het aantal zwangerschappen per duizend vrouwen tussen de vijftien en twintig jaar is in Nederland 13,4. In een land als Bulgarije is dat 65. In Engeland komen jaarlijks 48 zwangerschappen voor op duizend meisjes. Daarvan eindigt 47 procent in een abortus. In Nederland wordt ongeveer 60 procent van deze zwangerschappen afgebroken. De meeste tienermoeders komen uit lagere sociale klassen. „Maar ik durf wel te zeggen dat het in alle sociale klassen voorkomt”, zegt gynaecoloog Bloemenkamp. Oorzaak voor de relatief lage tienerzwangerschappen is de goede anticonceptie.