Rechter verbiedt passages uit boek over Claudia Melchers

De ontvoerder van Claudia Melchers, Izaan Moenir-Alam, moet alle passages uit zijn boek die betrekking hebben op de ontvoering in 2005 verwijderen. Het gaat in totaal om 60 pagina’s. Melchers had een kort geding aangespannen.

De rechtbank in Zutphen heeft vandaag in kort geding uitspraak gedaan. Voor elke dag dat hij de passages niet verwijdert, moet de auteur een dwangsom van 5.000 euro betalen (met een maximum van 250.000 euro).

Hier een citaat uit de uitspraak:

5.2. verbiedt [gedaagde] op welke wijze dan ook in Nederland en of in het buitenland te (laten) publiceren, openbaar te (laten) maken en/of in het openbaar te koop aan te (doen) bieden, nu en in de toekomst de navolgende bladzijden of delen daarvan van de transcriptie van het boek [titel]:
- de inleiding vanaf ‘De media speculeert’ tot en met ‘met deze misdaad’;
- bladzijde 28 vanaf ‘Hij bezit voor zeker’ tot en met ‘zijn familie’;
- bladzijde 73 vanaf ‘na donderdag spreek’ tot en met ‘zo snel mogelijk spreken’;
- bladzijde 76 vanaf het begin tot en met ‘tweetjes op Curaçao’;
- bladzijde 77 vanaf het begin tot en met ‘ik moet rijden’;
- de bladzijden 137 tot en met bladzijde 184;
- bladzijde 189 vanaf ‘Onderweg zijn’ tot en met ‘thuis en ongedeerd!;
- de bladzijden 274 vanaf de woorden ‘Op de avond van de ontvoering…’ tot en met
bladzijde 277;
- bladzijden 283 tot en met 285;

Het doel van de familie Melchers, het totaal verbieden van publicatie van het boek Cocacabana, is dus niet bereikt.

Miljonairsdochter Claudia Melchers werd in september 2005 voor de ogen van haar kinderen weggevoerd door drie ontvoerders, onder wie Moenir-Alam. Zij werd twee dagen later vrijgelaten. Moenir-Alam werd in 2007 veroordeeld tot acht jaar cel. Op 23 februari, drie dagen na zijn vervroegde, voorwaardelijke vrijlating, vertelde Moenir-Alam bij Pauw & Witteman over de ontvoering en het boek dat hij er over schreef.