Postbezorgers krijgen in 2013 alsnog bedrijfsbrede CAO

Postbedrijven die cao-afspraken ontduiken over het aanstellen van personeel in vaste dienst lopen het risico op boetes.

Precies twee jaar na de liberalisering van de postmarkt bereikten vakbonden en werkgevers gisteravond laat een ‘onderhandelaarsakkoord’ over een bedrijfsbrede cao voor de postbezorgers. 80 procent van de 30.000 man personeel van de ‘nieuwkomers’ op de Nederlandse postmarkt moet uiterlijk op 30 september 2013 een vaste aanstelling hebben. Nu werkt het personeel van onder meer Sandd, Selectmail en Netwerk VSP vooral op basis van stukloon en wordt er vaak onder het minimumloon gewerkt.

Liberalisering van de postmarkt was het gevolg van Europese regelgeving die vrije marktwerking op de Europese postmarkt voorschrijft. In landen als Zweden, Finland en Duitsland is dat al langer het geval. In Nederland werd de ‘geadresseerde’ postmarkt per april 2009 volledig geliberaliseerd.

Maar aan het opheffen van het laatste deel van het monopolie op postbezorging, die van het briefverkeer van minder dan 100 gram, stelde het kabinet de voorwaarde dat nieuwe postbedrijven het personeel acceptabele arbeidsvoorwaarden moest bieden. Anders zou voormalig staatsmonopolist TNT – met een volledig opgetuigde cao en arbeidsvoorwaardenpakket – de concurrentie op voorhand niet aankunnen.

In 2009 lag er al een principeakkoord over een basis-cao, waarin ook de verplichting van vaste aanstellingen geregeld was. Maar in de praktijk kwamen de nieuwe postbedrijven die afspraken niet na en zegden de bonden die cao op.

Volgens de nieuwe postbedrijven wil het gros van de medewerkers zelf geen vaste aanstelling. Nog geen 0,5 procent van de 30.000 bezorgers bij de nieuwkomers wil dat, zei secretaris Ron Follon van de Werkgeversvereniging Postverspreiders Nederland vorig jaar in deze krant.

Eind vorig jaar kwam het kabinet de bonden tegemoet. Staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken stelde oud-vakbondsman Ruud Vreeman aan als bemiddelaar. In januari leverde Vreeman zijn advies af: eind 2013 moet minimaal 80 procent van de postbezorgers in vaste dienst zijn. Zo nodig moet dat bij wet worden vastgelegd.

Met die stok achter de deur (Bleker heeft een Algemene Maatregel van Bestuur achter de hand waarin de cao-afspraken wettelijk worden vastgelegd) hebben bonden en werkgevers de afgelopen maanden onderhandeld. Met gisteravond laat als uitkomst dat die ‘80 procentnorm’ per 30 september 2013 ingevoerd moet zijn. Postbedrijven die in gebreke blijven, moeten een boete betalen die gekoppeld is aan het concurrentievoordeel, omdat de loonkosten dan lager zijn.

Het bereikte onderhandelaarsakkoord is pas definitief als het kader van de vakbonden daarmee instemt. Onderhandelaars van CNV en FNV leggen het akkoord met een ‘neutraal advies’ aan de achterban voor. „In de wetenschap dat er niet veel meer uit te halen valt”, aldus CNV-bestuurder Inge Bakker. „De consument zal meer betalen voor de post.”