Onder water zetten Hedwigepolder niet langer eis natuurorganisaties

Ontpoldering van de Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen is geen harde eis meer van de Zeeuwse Milieufederatie. Dat meldt de natuurorganisatie, die een doorbraak wil in “de impasse waarin het slepende conflict over het natuurherstel in de Westerschelde zich bevindt”, op haar website.

Ook de natuurorganisatie Het Zeeuwse Landschap laat de eis vallen. Het onder water zetten van de Hedwigepolder zou omwille van de Europese Habitatrichtlijn nodig zijn om de schade door de verdieping van de Westerschelde te compenseren.

Nederland en Vlaanderen sloten in 2005 een verdrag waarin de verruiming van de vaargeul naar Antwerpen werd afgesproken. Ze zouden de rivier niet laten overstromen, de natuurwaarden versterken en de Hertogin Hedwigepolder ontpolderen. Dat laatste stuit op veel verzet van Zeeuwen, die geen land willen teruggeven aan het water. Het vorige kabinet besloot uiteindelijk de ontpoldering toch door te laten gaan.

Het huidige kabinet heeft in het regeerakkoord opgenomen dat de regering “in overleg met Vlaanderen een alternatief ontwikkelt voor de ontpoldering van de Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen.” Daarvoor lijkt nu ruimte te ontstaan. De natuurorganisaties willen dan wel een Herstelfonds Westerschelde instellen, want ze willen het gebied “niet aan zijn lot overlaten, daarvoor is het natuurgebied te bijzonder.”

De Vogelbescherming, die volgens onze milieuredacteur Arjen Schreuder altijd het felst voor compenserende ingrepen heeft gevochten, is nog steeds voor ontpoldering. Deze natuurorganisatie ziet niet hoe de stap van de Zeeuwse Milieufederatie en het Zeeuwse Landschap bijdraagt aan natuurherstel in de Westerschelde.

“Maar dit is zeker een overwinning voor staatssecretaris Bleker (Landbouw, CDA). Zijn zoektocht naar alternatieven voor ontpoldering is een stukje makkelijker geworden.” - Arjen Schreuder, NRC

VVD-prominent en oud-minister Ed Nijpels, die in opdracht van het vorige kabinet zocht naar alternatieven voor ontpoldering, kwam in 2008 tot de conclusie dat er geen alternatieven zijn. De kans is volgens hem klein dat de Europese Commissie akkoord gaat met bijvoorbeeld het aanleggen van schorren aan de oevers van de Westerschelde.