EC: illegaliteit strafbaar stellen is disproportioneel

Het plan van kabinet-Rutte om een illegaal verblijf in Nederland strafbaar te stellen kan in strijd zijn met EU-afspraken, meldt de Volkskrant.

De Europese Commissie heeft bij monde van commissaris Cecilia Malmström laten weten dat dit voornemen van Rutte en diens minister van Asiel en Immigratie, Gerd Leers (CDA), een ‘disproportionele maatregel’ is die EU-afspraken over dit onderwerp ondermijnt. De plannen van Leers zouden neerkomen op het ‘op systematische wijze’ strafbaar stellen van een illegaal verblijf, en dat is dus disproportioneel, aldus de commissaris. Malmström reageerde op vragen van Nederlandse Europarlementariërs over dit onderwerp.

VVD en CDA beloofden de PVV een strenger asielbeleid. Maar dat kan niet zonder Europa. Daarom was minister Leers druk aan het lobbyen in Brussel. De minister had, zoals hij het zelf zei, een ‘missie’ in Europa. Hij kwam zijn collega’s in de EU ervan overtuigen dat er dringend strengere regels nodig zijn, vooral om vluchtelingen tegen te houden die misschien niet echt hoeven te vluchten en om familieleden van immigranten te ontmoedigen om óók naar Europa te komen.

Want zo staat het in het regeerakkoord: zeker zes Europese richtlijnen over asiel en migratie moeten worden aangepast en het liefst ook nog een Europees samenwerkingsakkoord met Turkije.